Jäta menüü vahele
30.03.2021

Põlisrahvaste assotsiatsiooni foorum ja kongress toimuvad Salehardis

Kohtuvad põlisrahvaste kogukondade vanemad ja noorte liidrid, teadlased ja eksperdid ning ühiskondlike organisatsioonide ja võimuorganite esindajad.

rahvariided, naised, põlisrahvas

Vene Föderatsiooni väikesearvuliste põlisrahvaste1 II foorum ja IX kongress toimub 4.-8. aprillini Jamali-Neenetsi autonoomase ringkonna pealinnas Salehardis.

Ürituste raames kohtuvad põlisrahvaste kogukondade vanemad ja noorte liidrid, teadlased ja eksperdid, ühiskondlike organisatsioonide ja võimuorganite esindajad, kes on seotud väikesearvuliste põlisrahvaste tegevusega Vene Föderatsioonis.

Foorumi töö toimub neljas sektsioons: „Traditsiooniliste majandusviiside säilitamine ja areng“, „Kultuur, haridus ja rahvuskeeled“, „Noorsoopoliitika ja sport“, „Sotsiaalse heaolu alused“. Foorumi plenaaristung on aga pühendatud Vene Föderatsiooni põlisrahvaste järjepideva arengu strateegiale. Foorumist osavõtjad arutavad regioonide vahelist koostööd Arktika nõukogu, Arktika ülikooli, Põhjala foorumi ja Põlisrahvaste assotsiatsiooni tegevuse raames. Assotsiatsiooni IX kongress aga teeb kokkuvõtted eelnevalt tehtud tööst ja valib presidendi.

„Foorum on dialoog kõigi osalejate vahel, võimalus ühinemiseks, et lahendada kuhjunud probleeme ja areneda edasi. Kongress on peamine aruande- ja valimiskogu, mis koguneb vastavalt põhikirjale iga nelja aasta tagant. Kongressi annab hinnangu tehtud tööl, võtab vastu käsud ja pöördumised regioonidest, koostab plaan ja töötab välja lõplikud dokumendid ning valib presidendi,” seletas praegune assotsiatsiooni president Grigori Ledkov2.

——–

1 Venemaa tunnistab põlisrahvaks rahva, kes elab ajalooliselt ja kompaktselt omal territooriumil ja evib traditsioonilisi majandusviise. Põlisrahvaks peetakse rahvast, keda on alla 50 000. Näiteks Vene Föderatsiooni seaduste järgi karjalased pole põlisrahvas.

2 Grigori Ledkov (s. 1969) on praegu Vene Föderatsiooni mõjukaim põlisrahvaste esindaja, rahvuselt neenets. Aastail 2011-2020 oli ta Vene Föderatsiooni riigiduuma saadik. Alates 2020. aasta on ta Vene Föderatsiooni Föderaalnõukogu liige.