Jäta menüü vahele
02.04.2016

Mordvalased vähendasid Soome-ugri maailmakongressile saadetavate delegaatide arvu

29. märtsil toimus Regioonidevahelise mordva rahva ühiskondliku organisatsiooni täitevkomitee istung, millest võtsid osa erinevate mordvalastega kompaktselt asustatud regioonide esindajad, Mordva Vabariigi valitsuse esindajad, ministrid ja Venemaa soome-ugri rahvaste assotsiatsiooni esindajad. Osalejad arutasid osalemist Soome-ugri maailmakongressil ja eelkõige delegaatide arvu. Varasematele kongressidele on Mordvast saadetud 40 delegaati ja 10 vaatlejat, ühtekokku on Venemaalt saadetud umbes 400 inimest. Koosolekul märgiti, et mõnikord on Venemaa soome-ugrilaste nii suurt esindatus pälvinud negatiivset kriitikat teiste riikide delegatsioonidelt, kelle delegaatide arv on väiksem. Samuti olevat kongressidel arutatud küsimused kohaliku iseloomuga, mis vajavad otsustamist koha peal. Otsustati, et Venemaa soome-ugri rahvaste probleeme tuleb lahendada Venemaal. Seetõttu tuleb vähendada Soomes toimuvale kongressile saadetavate delegaatide arvu. Mordvast valiti kongressile 6 delegaati: 3 ersat ja 3 mokšat.

Allikas: finugor.ru