Jäta menüü vahele
10.09.2019

Prozese ülevaade: Marimaal valiti parlamenti

8. september oli Venemaal kuulutatud Ühtseks valimispäevaks. Lisaks kuberneride valimistele, valiti ka kohalikke omavalitsuste uued parlamendid ja muud esinduskogud kogunisti kolmeteistkümnes regioonis, nende seas ka Mari Vabariigis.

Jaak Prozes 
Fenno-Ugria nõunik

8. september oli Venemaal kuulutatud Ühtseks valimispäevaks. Lisaks kuberneride valimistele, valiti ka kohalikke omavalitsuste uued parlamendid ja muud esinduskogud kogunisti kolmeteistkümnes regioonis, nende seas ka Mari vabariigis.

Erinevalt Moskva linnavolikogu valimistest, jäid Mari Vabariigis toimunud valimised üldsuse silmis kõrvalteemaks. Siiski võib tõdeda, et  muutused on toimumas sealgi.  Esialgsete andmetel käis valimas 35,3% hääleõiguslikest kodanikest, kes valisid 52-liikmelist Mari Vabariigi parlamenti. Mari parlamendis on täispalgalisi saadikuid 5 – spiiker, 2 asespiikrit ja 2 komisjonide esimeest.

Parteinimekirjade järgi kogus Ühtne Venemaa 37,49%, Vene Föderatsiooni Kommunistlik Partei 26,92 %, Liberaaldemokraatlik partei 15,78 %, Õiglane Venemaa 7,78 %, Pensionäride Partei 4,93 % ja Venemaa kommunistid 4,04 % häältest. Seega 5% valimiskünnise ületas neli parteid.  Kokku valiti parteinimekirjades 13 saadikut.

39 saadikut aga valiti ühemandaadilistes ringkondades. Neist 27-s võidutsesid Ühtse Venemaa kandidaadid, 5 kohta sai Kommunistlik Partei, 4 sõltumatud kandidaadid, 2 Õiglane Venemaa ja Liberaaldemokraadid 1 koha.  Ühemandaadilises ringkonnas saab iga partei välja panna vaid ühe saadiku.

Võrreldes praeguseid valimistulemusi eelmise Mari Vabariigi parteilise koosseisuga, on toimunud suured muutused. Eelmise parlamendi koosseisus oli lisaks Ühtse Venemaa kandidaatidele vaid 4 Kommunistliku Partei, 1 Liberaaldemokraatliku Partei ja 1 sõltumatu kandidaat.  Samuti oli praegu tunduvalt langenud valimisaktiivsus.

Seega tunduvalt on suurenenud toetus kommunistidele, samuti on rohkem sõltumatuid kandidaate ja taas on poliitilisel areenil Õiglane Venemaa. Ka Mari vabariigis avaldati  Aleksei Navalnõi nutikas hääletusplaan, milles soovitati hääletada põhiliselt kommunistliku partei ja Õiglase Venemaa kandidaatide poolt. Paljud neist osutusidki valituteks. Siiski jääb Mari vabariik Ühtse Venemaa mõju alla, sest nad omavad 70%  saadikukohtadest.

Muidugi huvitas meid kuidas läks maridel? Siin võrreldes eelmiste kordadega suuri muutusi pole. 10-12% kohtadest said marid, mis kaugeltki  ei vasta nende proportsionaalsele osakaalule (42,9%) Mari vabariigi elanikkonnast. Mitmedki mari kandidaadid olid sunnitud võimalike sanktsioonide tõttu oma kandidatuurist loobuma, paljud opositsioonikandidaadid tunnistasid administratiivset survet tööandjate poolt. Maride poolt juhitud Roheliste parteid aga valimistele ei registreeritud. Samas aga teatavaid muudatusi on märgata madalamatel tasemetel: näiteks üks teravamaid Mari Vabariigi valitsuse opositsionääre Vladimir Kozlov osutus valituks Volžski rajooni volikokku. Viis aastat tagasi oleks olnud see mõeldamatu.