Jäta menüü vahele
14.12.2020

Baškortostani maride rahvuskultuuri autonoomia sai uue juhi

Baškortostani maridel on eriline tähendus maride rahvusliikumises. Milline täpselt, sellest teeb ülevaate Fenno-Ugria Astuse nõunik Jaak Prozes.

Информационному центру "Финноугория"
Jaak Prozes
Fenno-Ugria nõunik

Ühest küljest moodustavad Baškortostani marid suurima maride kultuurautonoomia väljaspool Mari vabariiki, sest Baškortostanis elab 2010. aasta rahvaloenduse andmete järgi 103 658 mari. Teiselt küljest aga on sealsed marid valdavalt looduseusku ja nende rahvusteadvus on väga kõrge, üle 90% Baškortostani maridest peab mari keelt emakeeleks.

Kuna mari keel on piirkonnas hästi säilinud ja teda õpetatakse pea kõikides Baškortostani maride asualadel asuvates koolides, siis suur osa kogu mari rahva rahvuslikust eliidist tuleb Baškortostanist. Sealt on pärit pea pooled mari ajakirjanikest, kirjanikest, keeleteadlastest ja emakeele õpetajatest.

Sellepärast algas ka maride organiseerumine 1917. aastal just Baškortostanist, kus juba sama aasta kevadel asutati mitmed mari ušemid ehk liidud, suvel aga toimus Birskis I Ülevenemaaline maride kongress. Samuti taastus ušemide organiseerumine Baškortostanis juba 1989. aastal, Mari vabariigis aga toimus ušemi asutamine 1990. aasta aprillis.

Lähtuvalt eelpool öeldust on ka igati mõistetav, et maride korralisele aruande-valmiskoosolekule sõitis kohale praegune mari rahvuslik eliit nii naaberpiirkondadest aga ka Mari vabariigist. Koosoleku tähendusele lisas omakorda kaalu, et kavas oli uue esimehe valimine, sest eelmine pikaajaline autonoomia juht Pavel Bikmurzin (1951–2020) oli ootamatult surnud.

Konverentsi olid tervitama tulnud Baškortostani kultuuriministri asetäitja Natlja Lapšina, föderaalse mari nõukogu esimees, Mari vabariigi inimõiguste volinik Larissa Jakovleva, Mari rahva nõukogu esimees – onjoža Eduard Aleksandrov jt.

Võeti vastu 2004. aastast tegutseva autonoomia uus põhikiri, mis lubab nüüd ühendada kohalikud rajoonides tegutsevad mari ühiskondlikud organisatsioonid. Uue struktuurina moodustati autonoomia nõukogu, kuhu valiti rajoonides tegutsevate mari autonoomiate juhid, keda kokku on üheksa.

Uueks esimeheks valiti aga Vitali Jalajev, kes on Timer panga Baškortostani osakonna juhtivdirektor. Ta on sündinud 1986. aastal ja lõpetanud Baškortostani riikliku ülikooli ajakirjanduse eriala.