Jäta menüü vahele
21.12.2022

Marimaal selgusid 2022. aasta raamatukonkursi võitjad

Mari kirjakeele päeval 10. detsembril selgusid konkursi „Mari El vabariigi 2022. aasta raamat“ võitjad.

15. detsember 2022

Raamatukonkursile esitati kokku 220 raamatut – 141 vene ja 79 mari keeles, 47 luuleraamatut, 43 teaduslikku monograafiat ja õpevahendit, 23 lasteraamatut, paljud neist olid ilmunud aastail 2020 ja 2021.

Esimene eripreemia “Lugeja lemmik” selgus hääletamise teel ja selle võitsid „Mari Vabariigi õenduse toimik“ koostajad: kohaliku meditsiiniõdede assotsiatsiooni juhataja Jevgenia Kuzminõh ja assotsiatsiooni tegevjuht Olga Inglis. Juba 2020. aastal ilmunud raamat räägib tervishoiu, eriti õenduse ajaloost vabariigis. Raamat pühendati Mari Vabariigi 100. sünnipäevale ja võidupüha 75. aastapäevale, samuti meditsiiniõdede ühenduse 25. aastapäevale.

Žürii hindas raamatu taset kõrgeks ja esitas raamatu autasustamiseks veel mitmes nominatsioonis.

Teise eripreemia “Aktiivne koostöö raamatukoguga” võitisvabariigi teeneline kultuuritegelane, teadlane ja raamatukoguhoidja Tatjana Petrova, hinnatumaid spetsialiste kõrgkoolide raamatukogude töö korraldamise valdkonnas. Konkursile oli ta esitanud raamatu „Vabariigi tähtsaim raamatukogu: ülesehitamise aeg 1918-1936″, mis avab vähetuntud lehekülgi S.Tšavaini nim. Mari Rahvusraamatukogu asutamise ajast: kuidas kujunes raamatufond, korraldati raamatulaenutust ja raamatukogu tööd.

Nominatsioonis “Parim kunsti- ja trükikujundus” võidutses raamat „300 aastat Venemaa prokuratuuri. 100 aastat Mari El Vabariigi prokuratuuri. Allikad,  moodustamine, kaasaeg”, kunstnik Olga Dolgireva.

Nominatsioonis “Parim marikeelne raamat” võitis Vitali Mihhailovi monograafia „Kaasaegne mari proosa“ – КЫЗЫТСЕ МАРИЙ ПРОЗО“. Raamatus analüüsitakse ja tutvustatakse mari kaasaegset kirjandust (1985-2020) ja tuuakse välja mari kirjanduse erijooned.

Nominatsioonis “Parim Mari El Vabariigi raamat” võitis Sergei Šarejevi ja Vladimir Maltsevi „Punase niidina põimitud aeg. Mari komsomol: kuulsusrikaste tegude kroonika”, mis on pühendatud Mari El Vabariigi komsomoli 100. sünnipäevale, andes ülevaate faktidest, “kangelastegudest” ja mälestustest.

Parim raamat teaduse ja hariduse vallas on Mari riikliku ülikooli ajaloolaste Aleksandr Bahtini ja Aleksandr Sokolovi „Mari rahva sõja ajalugu“. Raamatus räägitakse mari rahva osalemisest erinevates sõdades ja sõjalistes ülestõusudes alates XVI sajandist kuni tänapäevani.

“Parima proosaraamatu” nominatsioonis võidutses Vladimir Nikolajevi raamat „Kuumad rajad“, mis räägib NSV Liidu lagunemise aja lastest, kes ei mõistnud, kui traagiline see sündmus tegelikult oli.

“Parima poeesiakogu” nominatsioonis kandideeris väga palju raamatuid, millest žürii tõi esile German Pirogovi „Aja arvestamine“ ja Svetlana Grigorjeva – Soto „Kui pihlakas õitseb“. Esimene neist räägib inimese täiskasvanuks saamisest, mis ühtlasi tähendab vananemist, mis omakorda viib traagiliste kaotusteni ja oma elust lahkumise teadvustamiseni. Teises, marikeelses raamatus on autor valinud kujundiks pihlaka, mis kevadel õitseb ja sügisel kannab marjakobaraid. Selles on kirge ja armastust, tunnete õrnust ja haavatavust, leinagi.

Nominatsioonis “Parim laste- ja noorteraamat” võitis Andrei Stoljarovi „Ma elan Mari El Vabariigis. Kodumaa loodus“. Hästi illustreeritud raamat annab ülevaate vabariigi loodusest, taimedest, loomadest ja lindudest, samuti kohalikest legendidest ja muinasjuttudest.

Nominatsiooni „Parim kodulooline raamat“ võitis Zoja  Kuznetsova „XIX-XX sajandi jutustused Orišuti külast“. Kaheosaline raamat kirjeldab arhiividokumentidele tuginedes külaelanike elulugusid läbi mitme põlvkonna, samuti tutvustab külaelu kuni XX sajandi 90ndateni, mil küla hävines. Raamatut läbi punase niidina mõte: „Kui meie ei mäleta, siis unustatakse ka meid“.

Nominatsioonis “Parim raamat Mari El Vabariigi väljapaistvatest inimestest” võitis Sergei Straikovi raamat „Vene kirjanikud Aleksei Lugovoi ja Vladimir Tihhonov: justustused tuntud Tsarevokokšaiski inimestest“. Mari Riikliku Ülikooli ajalooteaduskonna professor on raamatus rõhku pannud mõlema kirjaniku lapsepõlvele, mis möödus Kaasani kubermangus Tsarevokokšaiskis (Joškar-Ola).

Konkursi peapreemia sai aga kaheköiteline “Mari-Vene fraseologismide sõnaraamat”, mis sisaldab enam kui 3000 sõnaühendi kirjeldust. Raamatu koostasid Mari keele-, kirjandus-, ja ajalooinstituudi teadlased Jelena Andianova, Ljudmila Bartseva, Galina Ertsikova, Feonija Gratševa, Emma Jekimova ja Nadežda Krasnova.


TÄPSEMALT:

ВЕСТИ С КОНКУРСА. Х РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОНКУРС «КНИГА ГОДА МАРИЙ ЭЛ – 2022» ЗАВЕРШЁН. ПОБЕДИТЕЛИ ОБЪЯВЛЕНЫ!