Jäta menüü vahele
08.04.2021

Maride rahvuslik organisatsioon pöördus vabariigi juhi poole

Fenno-Ugria Asutuse nõuniku Jaak Prozese sõnul seisneb öördumise sügavam sisu selles, et marid on riigivõimustruktuurides alaesindatud.

koosolek

Maride rahvuslik organisatsioon Марий ушем (Mari Liit) tegi 25. märtsil vabariigi juhile avaliku pöördumise, mille avaldame järgnevalt täismahus. Teksti tõlkinud Fenno-Ugria nõuniku Jaak Prozese sõnul on pöördumise sügavam sisu see, et marid on riigivõimustruktuurides alaesindatud.

“Rahvas tunneb, et nad on riigi vahetust juhtimisest, samuti seadusloomest kõrvale jäetud ja see põhjustab maride seas rahulolematust.  Saavutasid ju marid oma rahvale 100 aastat tagasi territoriaalse autonoomia, praeguse Mari El Vabariigi, kuid nüüd nende huvidega ei arvestata. Pöördujad ise on maride vanima ja autoriteetseima mari rahvusliku organisatsiooni Mari Ušem juhid. Organisatsioon tegutses aastail 1917-1918. Uuesti alustas organisatsioon tegevust 1990. aasta aprillis,” kommenteerib Prozes märtsi lõpul tehtud avalikku avaldust. Järgnevalt saab lugeda teksti täsimahus, mitteametliku tõlkena. Pöördumise originaal on avaldatud maride sündmusi ja sõnumeid kajastavas portaalis MariUver.

Maride rahvusliku organisatsiooni «Марий ушем» pöördumine vabariigi juhi poole

25. märtsil 2021

Austatud Aleksander Aleksandrovitš!

Selle pöördumise oleksime pidanud tegema varem, 2017. aasta detsembris kui komplekteerisite Mari Vabariigi valitsust.  Juba siis oli vabariigi elanikkond rahulolematu Teie otsuste üle määrata vabariigi juhtkonda inimesed, kes pole ühtki päeva elanud ega töötanud vabariigis.

Peaaegu kogu finantsjuhtimise andsite Te inimeste kätte, kes tulid väljastpoolt vabariiki. Peale selle teie heakskiidul asusid suuremat osa vabariigi föderaalametitest (1) juhtima mitte kohalikud kaadrid, vaid inimesed, kelle jaoks on Mari El ainult karjääriredeliks. On vaja tunnistada, et neile inimestele pole Marimaa ega marid huvitavad. Kuidas me elame, kuidas areneme ja sureme, neile on see ükskõik. Pole vaja tõestada vastupidist, see on psüühikast tulenev aksioom, mis tuleneb elust.

Muide Te ka ise kuulute sellesse gruppi, mida inimeste keskel kutsutakse „varjaagideks“ või „gastarbaiteriteks“ (2). Mäletate vana loosungit: „Kaadrid otsustavad kõik!“ See on selge nagu kaks korda kaks. Võibolla aga Te olete unustanud, aga elanikkond mäletab hästi, kui Vene Föderatsiooni president Vladimir Putin 2017. aastal kutsus Teid üles konstruktiivsele koostööle ja märkis, et Mari El-i inimesed oskavad töötada, on vaja leida kontaktid ja toetuda kohalikele kaadritele.

Faktiliselt aga oma esimestest tööpäevadest vabariigis, olete ignoreerinud Vene Föderatsiooni presidendi juhtnööre. Peale selle Teie kui kogenud juht, oleksite pidanud juhinduma tervest mõistusest, puhastada kaadrid „markelovi (3) tolmust“ ja tuua juhtima uued progressiivsed inimesed, kes tunnevad oma asja, samuti vabariiki läbi ja lõhki, kes oskavad ja tahavad teha tööd, mitte ainult palga nimel, vaid et muuta tavaliste töötegijate elujärg paremaks. Praegu tuleb välja, et Vene Föderatsiooni president saab aru, mis on kaadripoliitika erilisemas rahvusvabariigis, aga tema poolt ametisse määratu saboteerib. Kohalikud inimesed aga võtavad sellist kaadripoliitikat kui alandavat ja kohalikku elanikkonda solvavat mängu. 

Aleksander Aleksandrovitš meteatame Teile täie vastutusega, et meil on piisavalt omi spetsialiste, kes on võimelised juhtima igat tegevussfääri. Nad on ettevalmistatud professionaalselt, elavad siin ja nad on motiveeritud. Aga need sissesõitnud „varjaagid“ on nagu täissöönud liblikad, kes lehvitavad tiibu „bjak-bjak, njam-njam ja kõš-kõš“. 

Me esitame Teile küsimuse suure hulga inimeste nimel: “Kas tõesti Te ei saa aru tõelisest kaadripoliitikast“, Aga kui teate siis miks te käitute vastupidi. Miks Te vahetate ühed sissesõitnud välja ja toote teised sissesõitnud asemele?  Ja miks need uued sissesõitnud toovad endaga kaasa teisi samasuguseid, kes asuvad tööle riigiametitesse. Mari El näeb juba teist sissesõitnud ametnike ekspansiooni. Me ei soovi isegi mäletada Teie poolt kutsutud ja siis taas kõrgetelt ametikohtadelt lahkunud vastutustundetuid inimesi, kelle seas on kloune ja vargaid, täiesti kirjaoskamatuid ajutisi ametnikke. 

Me ei taha Teid õpetada, aga tuleb meelde tuletada kaadripoliitika A-d ja B-d. Kaadripoliitika – see on normide ja õiguste kogu, eesmärgid ja ettekujutused, mis määravad töövormid kaadrite ja inimestega. Läbi kaadripoliitika realiseeritakse eesmärkide ja juhtimisülesannete strateegiat. See on juhtimise tuum.

Igal tasemel peab juht selgelt aru saama, et ilma selge kontseptsioonita, tegeledes vaid igapäevaste kaadriküsimustega, võib kaotada kaadripoliitika eesmärgi ja strateegilise juhtimise, mis toob endaga kaasa prognoosimatuse ja väikluse, aga kaadripoliitika ise muutub suletuks ja korrumpeerunuks. Seega kaadripoliitika jaoks on vaja kontseptsiooni, aga seda Teile Aleksander Aleksejevitš pole!

Kui seda pole, siis pole ka perspektiivset pilti sellest, kuidas vabariik kavatseb kujundada oma noorte, perspektiivikate inimeste teenistuskarjääri. Inimeste, kes on lõpetanud vabariigi kõrgkoolid ja omandanud professionaalsuse omal erialal, tööstuses või riigiametis. Vabariik  peaks teadma, millised on tema kaadrite potentsiaal ja võimalused. Ühiskonnal on kohustus ja õigus näha kaadripoliitikas osalejate kõlbelis-eetilist külge. Nii nende, kes seda poliitikat ehitavad ja realiseerivad, kui ka nende potentsiaalsete juhikandidaatide oma.

Praegu tuleb välja, et asetades vabariigi valitsuses ja muudes riiklikes ametkondades võtmepositsioonidele tundmatu minevikuga ja ebaselgete ülesannetega gastrolööre-sissesõitnuid, Teie kui Mari El Vabariigi juht lähete vastuollu terve mõistusega, kaadripoliitika A ja B-ga. Esitage endale küsimus: „Milleni see viib? Või on Teile tõesti ükskõik, milleni? Ja ega Te vabariigile kahju ei tee?“.

Aga elanikkond on juba ammu aru saanud, milleni on see juba praeguseks viinud. Nelja aasta jooksul, mil olete siin vabariiki juhtinud, pole teid siiani omaks võetud. Praeguseni ei ole te suutnud mõista oma vahekorda kohaliku elanikkonnaga. Ühiskondliku organisatsiooni Mari Ušemi liikmed on oma mitmetel koosolekutel alates 2017. aasta detsembrist juhtinud Teie tähelepanu kaadripoliitika puudulikkusele. Nende nelja aasta jooksul ei ole te süvenenud neisse nõuandeisse ja midagi head Te selles suunas teinud pole. Tulemuseks on lõhe võimu ja rahva vahel. Kogu teie ametiaja jooksul pole Te kordagi ühiskonnale selgitanud oma veidra kaadripoliitika põhjuseid. Sellepärast toimub vabariigis kaadripoliitika degenereerumine, mis omakorda viib majanduse stagneerumiseni, ebastabiilsusele sotsiaalpoliitikas, andekate noorte spetsialistide väljavoolule vabariigist, sündimuse kahanemiseni ja uskumatult suure suremuseni. See on Teie vastutus.

Seega Teie poole pöördumise põhjused peaks olema selged. Me suhtleme kõigi inimestega. Ja see pöördumine on ilma kummarduste ja meelitusteta, kontsentreeritud ja läbimõeldud ühiskondlik arvamus Teie väära kaadripoliitika suhtes. Kõik voolab – kõik muutub! Tuleb aeg, ja Teie lahkute siit. Me ei soovi näha Teist mahajäävaid kaadripoliitika varemeid. 

Meie pöördumise otseseks põhjuseks aga oli Teie poolt valitsuse juhi asetäitjaks määratud Olga Aleksandrova juhtum. Alles aasta tagasi Te  vallandasite Olga Aleksandrova  riigihaldusministri kohalt. Me tahame küsida: „Kas lasite lahti või lahkus mingil põhjusel. Nägemist ja sõitku koju oma Saraatovisse. Aga miks teda Marimaa, nagu magusa moosi poole tõmbab? Kui tahab elada meie maal, las alustab näiteks sotsiaaltöö spetsialistina rajoonikeskuses. Kas ta on siis valitud? Või on ta ainuke, kes suudab sotsiaalsfääri vedada? Paljud mäletavad, kuidas minister lubas igat invaliidi Joškar-Ola linnatänaval teretada. Praeguseni tema alluvad ministeeriumis tegelevad ministri lahkumise tegelike põhjustega. Kus on selle inimese au, südametunnistus ja kõlblus. Kas meil teisi pole?“ Aga miks Teie kui valitsuse juht ei võinud ette näha sellise ametisse nimetamise absurdsust.

Teile teada andmiseks, vaadake, mis toimub sotsiaalvõrgustikes. Milliseid sõnu Teie aadressil tarvitatakse. Meil pole õigust selliseid sõnu kasutada. Teie olete vabariigi juht! Olge väärikas!

Aga te annate ise selleks põhjuse. Sest sellised Aleksandrova laadsed kaadrite ametisse nimetamised solvavad vabariigi elanikkonda, tehes inimesi teisesordilisteks, nagu nemad ei suudaks vabariiki juhtida. Te solvate vabariigi rahvuskaadrit. Te ei saa hakkama põhiülesandega – luua suhted kohaliku elanikkonnaga ja tema motiveerimisega loovaks tööks.

Me saame aru, et pole mõtet Teilt oodata täisväärtuslikku ja avatud vastust meile tähtsa küsimuse suhtes. Lähtudes viimaste aastate praktikast, näeme, et tuleb (kui tuleb) formaalne vastus. Sellepärast me jätame endale õiguse viia läbi ühiskondlikud kuulamised koos ühiskondlike komiteede moodustamisega, kaasates palju laiemat ühiskondlike organisatsioonide ringi. Samuti saates pöördumise Vene Föderatsiooni presidendile ja tema esindajale Volga-äärses föderaalses ringkonnas.

Meil ühiskondlike organisatsioonide liikmetel on üks eesmärk – vabariigi areng, et rahvas elaks väärikalt, paraneks nende heaolu ja , et keegi ei sooviks muuta tema riiklikku staatust ja piire Vene Föderatsiooni piires, autonoomiat mis anti enam kui 100 aastat tagasi. Te näete, meie muret Mari El Vabariigi tuleviku pärast. Mari rahvas on ülikannatlik. Aga pole soovitav seda kannatust panna lõputult proovile.  

Me soovime Teile tervist. Mõelge üksi, ilma nõunikuteta Teile ja meile tõsise pöördumise üle. Hakake tegema kaadrivalikuid, mis on vajalikud rahvale, mitte ainult Teile. Kui ei ole juba hilja…


  1. Pöördumine on avalik.
  2. Mari Ušemi juhatuse ja rajoonide osakondade juhid hääletasid ühehäälselt.
  3. Föderaalamet on riigiamet, mis otseselt ei allu vabariigi, antud juhul Mari El riigipeale vaid on otse alluvussuhtes Moskvast juhitava ministeeriumi poolt. Sellised näiteks on kõik jõustruktuuride ametid ( sise- ja kaitseministeerium)
  4. Varjaagid ja gastarbeterid, nii kutsutakse žargoonis sissesõitnud tööjõudu. Praegune Mari Vabariigi juht on Saraatovist ja sellepärast teda ümbritsevad inimesed, keda juht usaldab, on Saraatovist. Viimastel aastatel on kõrgeim riigivõim soosinud sellist juhtivate kaadrite regioonist-regiooni liikumist, lootes sellega vähendada korruptsiooni.
  5. Leonid Markelov oli Mari Vabariigi juht aastail 2001-2017 ning mõisteti süüdi korruptsioonis, samuti altkäemaksu võtmises ja karistati 13 aastase vabadusekaotusega.