Jäta menüü vahele
13.11.2021

Uurali marid asutasid regionaalse kultuuriautonoomia

Uus organisatsioon annab võimaluse pöörduda vahetult oblasti valitsuse poole. Esmane ülesanne on mari muuseumi asutamine Jekaterinburgi.

Jekaterinburgis, Uurali rahvaste sõpruse majas asutati Sverdlovski oblasti maride regionaalne kultuuriautonoomia (Региональная национально-культурная автономия Мари Свердловской области). Uudisteportaali EANews.ru andmeil ühinesid loodud organisatsiooniga Atštski, Artinski, Krasnoufimski rajoonide ja Jekaterinburgi maride autonoomiad.

Sverdlovski oblasti maride kultuuriautonoomia esimeheks valiti praegune Jekaterinburgi maride kultuurautonoomia esimees ja mari kongressi poolt valitava mari nõukogu (Mer kangaš) liige Natalia Jabekova.

Ühinemisele pühendatud sündmusest võtsid osa Venemaa föderaalse maride rahvuskultuuri autonoomia esimees, Venemaa Föderatsiooni presidendi rahvussuhete nõukogu liige Larissa Jakovleva ja mari nõukogu esimees, soome-ugri rahvaste konsultatiivkomitee liige Eduard Aleksandrov.

Virtuaalselt osalesid sündmusel paljude mari kultuuriautonoomiate liidrid Tjumenist, Kaasanist, Salehardist ja Kirovi oblastist.

Korraldati ka maride rahvusprobleemidele pühendatud ümarlaud ja avati mari luuletaja Semjon Nikolajevi loomingut tutvustav näitus.

Võimalik, et marid poleks ühinenudki, kui seda poleks soovinud Sverdlovski oblasti haridusminister Juri Biktuganov, kes on rahvuselt mari. Regionaalse kultuuriautonoomia loomine on tema sõnul vajalik selleks, et kaitsta ja arendada mari keelt, samuti laiendada oma kultuurialast  tegevust.

Loodud organisatsioon annab maridele võimaluse pöörduda vahetult oblasti valitsuse poole. Esmajärjekorras plaanib autonoomia rajada Jektaerinburgi mari muuseumi. Sverdlovski oblastis elab kokku 28 000 mari, neist 5500 on Venemaa Föderatsiooni 2010. aasta rahvastikuloenduse andmeil oma kodukohaks märkinud miljonilinna Jekaterinburgi.