Jäta menüü vahele
13.06.2017

Komi Voitõr pöördus valitsuse poole, sest napib komi keelt valdavaid õpetajaid

Komi rahvusliku liikumise Komi Voitõr täitevkomitee pöördus regiooni valitsuse poole palvega töötada välja tegevuskava komi keelt valdavate haridustöötajate koolitamiseks. Täitevkomitee istungi arutelust võtsid osa Komi omavalitsuste ühiskondlikud aktivistid, haridusministeeriumi töötajad ning Sõktõvkari ülikooli ja pedagoogikakolledži esindajad.

Komi Voitõri täitevkomitee kinnitas vabariigi valitsusele tehtava pöördumise, milles soovitatakse haridusministeeriumil leida eelarvest vahendeid, et omavalitused saaks sõlmida komi keele õpetajate koolitamiseks vajalikke lepinguid.

Komi Voitõri sekretär Aleksei Rassõhajev teatas Komiinformile, et vabariigis on paigast ära komi keelt valdavate pedagoogide ettevalmistamise süsteem. Haridusministeeriumi statistika järgi ei jätku 2017/2018 õppeaastaks 20 komi keele ja kirjanduse õpetajat. Nõudlus pedagoogide järele on aga veelgi suurem. Kuna õpetajaid ei ole piisavalt, siis kutsutakse oma põhitöö kõrvalt õpetama kultuuritöötajaid, see aga mõjutab õppetöö kvaliteeti.

Ühe lahendusena pakkus ministeerium võimalust, et omavalitsused sõlmivad lepinguid üliõpilastega, kes juba õpivad komi keele õpetajaid ette valmistavas Humanitaarteaduste Instituudis või siis üliõpilastega, kes on nõus õppima individuaaltellimuse põhjal.

komi_voit6r_fenno-ugriajpg

Allikas: “Коми войтыр” обратился к правительству Коми с просьбой разработать план действий по подготовке учителей коми языка