Jäta menüü vahele
22.02.2017

Ühiskondlik liikumine Komi Voitõr kritiseeris seadusi ja võttis vastu 2017. aasta tegevuskava

17. veebruaril toimus Sõktõvkaris komi ühiskondliku liikumise Komi Voitõr täitevkomitee istung, mille esimeses osas tehti kokkuvõtteid 2016. aasta komi rahva konverentsist ja plaanist korrastada ühiskondlike foorumite korraldamist kohalikes omavalitsustes, vahendas täitevkomitee sekretär Aleksei Rassõhajev.

Otsustati tihedamalt korraldada konverentse komi keeles ja kasutada sünkroontõlget, töötada detailsemalt läbi konverentside resolutsioonid, teha tihedamat koostööd kohalike omavalitsuste administratsioonidega, võimaldada kohalikesse kogudesse valitud saadikutel väljendada seisukohti probleemide kohta ja hoida kinni reglemendist. Komi Voitõri juhid Veronika Saveljeva ja Nadežda Rusinova Ust-Kulomist jagasid konverentsi korraldamise kogemusi, Komi vabariigi rahvuspoliitika ministeeriumi spetsialist Ljudmila Kambalova rääkis täitevkomitee tööst komi konverentsidel vastuvõetud ettepanekutega.

Täitevkomitee võttis vastu 2017. aasta tegevuskava, mis koosneb enam kui 50 punktist. Täitevkomitee ütles teravalt välja, et vabariigis puudub sotsiaalmajandusliku arengu plaan, mille Komi vabariigi valitsus pidi välja töötama 2016. aasta veebruaris Komi rahva XI kongressi resolutsiooni alusel. Tutvudes valitsusjuhi iga-aastase ettekandega, avaldasid aktivistid kahtlust, kas ikka kõigile 3−7 aastastele lastele jagub lasteaia kohti ning otsustasid ettekannet veelkord analüüsida ja öelda välja oma seisukoha mõnel lähiajal toimuval üritusel.

komi

Komi Voitõri täitevkomitee liige Afanasi Gabov rääkis aga kannatavast külarahvast, kes otsustas teha puid vastavuses Vene föderatsiooni seadusega nr. 136, millele on lisatud hulk kinnitusakte. Selleks, et saada metsategemise luba, peab mitu kuud kulutama asutuste uksi. Asi on läinud juba nii kaugele, et metsategemisest peab olema videoülesvõte.

Palju on kritiseeritud ka hiljutist Komi vabariigi seadust põllumajandusliku maa eraldamiseks kasakate seltsidele. Ilma oksjonita vastu võetud seadust otsustati uurida ja saata oma märkused kohalikule parlamendile. Täitevkomitee liige Galina Komõševa aga rääkis, kuidas Koigorodi rajooni puukoolis kasvatatakse männiistikuid, mis pannakse Rootsist toodud plastkastidesse ja istutatakse Leningradi oblastist toodud pinnasesse, ehkki rajoonis on suured turbavarud. Selline majandamine ei ole patriootlik.

Täitevkomitee istungil arutati ka personali küsimusi. Ühehäälselt valiti täitevkomitee esimehe asetäitjaks Ižemski rajooni esindav Oleg Tentjev. Soome-ugri rahvaste konsultatiivkomitee liikmeks valiti täitevkomitee sekretär Aleksei Rassõhajev. Venemaa rahvaste assamblee komi nõukogusse valiti Ljubov Kiruševa Kortkerossi rajoonist.

komi1

Lõpetuseks pidas ühiskondliku liikumise Komi Voitõr esimehe asetäitja, sotsioloogiateaduste kandidaat Aleksei Kojuhhov ettekande komi rahva sotsiaalmajanduslikust olukorrast. Kojuhhov märkis, et regioonis jääb inimesi aina vähemaks, elanikkond vananeb ning aktiivsed ja haritud inimesed lahkuvad Komi vabariigist.

Allikas: “Коми войтыр” покритиковал законы и наметил планы на 2017 год (komiinform.ru)