Jäta menüü vahele
18.12.2018

Ilmus Fenno-Ugria Asutuse aastaraamat ”Soome-ugri sõlmed 2017“

aastaraamat, kaanfoto

Juba seitsmendat korda ilmuva Fenno-Ugria aastaraamatu sisu on tänu mitmete ümmarguste tähtpäevade täitumisele üsna ajaloohõnguline. Kirjutistes Fenno-Ugria Asutuse asutamisest 90 aastat tagasi ja Soome-Eesti kultuurikoostöö konventsiooni sõlmimisest aastal 1937  käsitletakse üksikasjaliselt toonaseid ideoloogilisi, kultuurilisi ja poliitilisi kontekste.
Tehakse tagasivaade Fenno-Ugria ettevõtmistele, mh Tartus toimunud rahvusvahelisele soome-ugri kirjanduste assotsiatsiooni kongressile, mis võttis seekord fookusesse ajaloomälu ja mäletamise kui omakeelse kirjanduse ühe funktsiooni. Tutvustatakse soome-ugri keelte ellujäämise ja sõnavara ning terminoloogia kaasajastamise kujundamise protsesse ja võimalusi. Hea näide keele elushoidmiseks on 2017. aastal valminud mari-eesti veebisõnastik. Rahvuse- ja keeleteemad on suurema tähelepanu saanud ka Eesti Rahva Muuseumis, kus alustas ettekandeõhtute sari ”ERM’i hõimuklubi”.

Aastaraamatus tutvustatakse ka 2017. aastal toimunud kultuurivahetuse sündmusi: kontsertreisid Marimaale koostöös kontsertprojektiga HelijaKeel, ansambli Collegium Musicale kontserttuurid Eesti Vabariigi juubeliaasta raames kõikidel Veljo Tormise kooritsükli ”Unustatud rahvad” radadel, tõestades sellega, et need rahvad pole – paljuski just tänu Veljo Tormisele – sugugi unustatud. Tänu esinemisele Tallinn Music Weekil jõudis kontserturneele Jaapanisse ansambel Ar-God.

2017. aasta Hõimupäevade konverentsil vaadeldi soome-ugri rahvaste probleeme linnakultuuri seisukohast. Aastaraamatus tehakse kokkuvõte linnakultuuri arenguga kaasa tulnud probleemideringist, ja sellest milliseid vaatenurki esitati ja lahendusi pakuti.

Välitööde ja retkede rubriigis kirjeldatakse retke Kujärve lüüdilaste juurde, kus vaatamata emakeele kõnelejate arvu pidevale vähenemisele kohtasid uurijad kohaliku keelemurde häid kõnelejaid ja kultuurimälu kandjaid. Samuti saab siit lugeda ülevaadet muusikalise folkloori kogumise ekspeditsioonist Udmurdimaale. Pilgu saab heita ka välitööde ajalukku, kus räägitakse aastakümnete tagustest välitöödest äänisevepslaste juurde.
Nagu ikka kõneldakse ka teenetemärkide, auhindade ja tunnustuste saajatest. Nendeks on Arvo Survo, kellele omistati Maarjamaa risti V klassi teenetemärk pikaajalisest töö eest kaugemate ja lähemate sugulasrahvaste seas; udmurdi kirjandusteadlane Tatjana Dushenkova udmurdi luule uurimise eest; keeleteadlane Jevgeni Tsõpanov tähelepanuväärse panuse eest komi keele kaasajastamisel; Ilmapuu auhinna laureaadi tiitel anti Maria Merovale mansi käsitöö ja pärimuskultuuri edendamise eest.

 

Aastaraamatut saab osta Fenno-Ugria Asutusest Tallinnast, Pärnu mnt 28-9.

 

Soome-ugri sõlmed 2017
Aastaraamatu sisukord:

Ajalugu

11 Jaak Prozes. Aasta 2017 soome-ugri maailmas

16 Jaak Prozes. Fenno-Ugria asutamisest möödus 90 aastat

28 Jaak Prozes, Taisto Raudalainen. 1917. aasta – väikerahvaste lootusi

seoses liberaalse demokraatia arenguga Venemaal

35 Jaak Prozes. Leping, mis sündis Eesti-Soome suhete madalseisus

 

Keel ja kultuur

39 János Pusztay. Keele arendamise ja säilimise vahend:

soome-ugri terminoloogiaprojekt „Terminologia scholaris“

47 Soome-ugri rahvaste kirjanduskongressil Tartus kõneldi ajaloost

ja ajaloomälust

53 Anti Lillak. Eesti Rahva Muuseumi hõimuklubi tegevusest

57 Eve Tisler. Edukas koostöö Tallinn Music Weekiga kannab ilusaid vilju

61 Kristi Mühling, Anna Mišina. HELIjaKEEL Marimaa sügises

66 Jaan Õispuu. Livvikeelsest kirjandusest Aleksandr Volkovi

  1. sünnipäeva puhul

70 Sven-Erik Soosaar. Eesti-mari kultuurisilda ehitamas

 

Omakultuur ja ühiskond

72 Annela Laaneots. Kuidas hoida omakultuuri linnas?

76 Aivar Ruukel. Soome-ugri hoimuturism ja turismikülade võrgustik

81 Margus Parts. Soomlased ei mõista, et saamid pole soomlased.

Intervjuu Áslat Holmbergi, Pentti Pieski ja Petra Laitiga

 

Reisid ja välitööd

86 Madis Arukask, Eva Saar. Kaks päeva Kujärve lõunalüüdi külades

94 Liisi Laanemets. Udmurdi päevik

105 Taisto Raudalainen. Collegium Musicale kinkis karjalastele

Eesti sajandaks sünnipäevaks kuus kontserti

112 Ott Kurs. Vepsas, a. D. 1963

 

Arvustused ja ülevaated

118 Taisto Raudalainen. Leningradi oblasti rahvarühmi käsitlev atlas

naabri vaatepunktist

131 Leanne Barbo. Kaks plaati hõimurahvaste muusikaga

133 Tonu Seilenthal. Viis soome-ugri väitekirja Tartu ülikoolist

  1. aastal

 

Preemiad ja tunnustused

137 Art Leete. Hõimurahvaste programmi Ilmapuu auhinna laureaat

aastal 2017 on Maria Merova

139 Hõimurahvaste programmi teaduspreemiad

141 Taisto Raudalainen. Arvo Survole Maarjamaa Risti

V klassi teenetemärk

 

Aasta 2017

144 MTÜ Fenno-Ugria Asutus 2017