Jäta menüü vahele
22.02.2017

Hõimuklubi: Soome-ugri emandad ja isandad

Räägivad ERMi soome-ugri kultuuride püsinäitus “Uurali kaja” kuraatorid, Tartu ülikooli etnoloogiaprofessor Art Leete ja ERMi teadur Svetlana Karm.

Fenno-Ugria hõimuklubide sarjas kolmapäeval, 22. veebruaril 2017 kell 17.00 Eesti Keele Instituudi III korruse saalis (Roosikrantsi 6) tutvustavad oktoobris avatud ja auhinnaga Muuseumirott 2016 pärjatud Eesti Rahva Muuseumi soome-ugri kultuuride püsinäitust “Uurali kaja” kuraatorid Tartu ülikooli etnoloogiaprofessor Art Leete ja ERMi teadur Svetlana Karm.

Palju rahvusvahelistki tähelepanu ja tunnustust pälvinud Eesti Rahva Muuseumi soome-ugri püsinäitus „Uurali kaja“ on ainulaadne nähtus, sest teist soome-ugri kultuuridele pühendatud püsinäitust tänapäeva muuseumiruumis lihtsalt ei ole.

Näitusel on välja pandud 18 uurali rahva etnograafilised esemed ning multimeedia abil on esindatud 25 rahvast. Näitus tutvustab meie keelesugulasi ja otsib seoseid nende rahvaste kultuuride ja mõtteilmade, keelte ja geenide vahel.

„Uurali kaja“ põhiideeks on soomeugrilaste ja samojeedide traditsiooniline argikultuur neid ümbritsevas keskkonnas, suhteliselt tavaliste asjade ja tegevuste keskel. Igapäevalisust on esitletud soorollide kaudu, näidates naisi ja mehi asjade kasutajate ning maailma ja olemise mõtestajatena.

Kõik huvilised on oodatud ja üritusest osavõtt on prii!

Fenno-Ugria korraldab klubiõhtuid, kus astuvad üles hõimurahvaste, nende kultuuride ja keeltega erinevalt seotud inimesed alates 2001. aastast.

Hõimuklubid toimuvad koostöös Eesti Keele Instituudiga.
Korraldamist toetavad Tallinna Kultuuriväärtuste Amet, Eesti Kultuurkapital ja HTM hõimurahvaste programm.

Järgmised hõimuklubid:
08.03 Helsingi ülikooli fennougrist Riho Grünthal räägib 19. sajandi soome-ugri keeleuurijatest-rännumeestest