Jäta menüü vahele
04.04.2017

Hõimuklubi: Sõna kõndis tasa eesti-mari sillal

Kõlavad mari laulud ja dokumentaalfilmi “Euroopa viimased paganad” tutvustab Tartu ülikooli etnoloogiadoktorant Erik Juzõkain.

Fenno-Ugria hõimuklubide sarjas kolmapäeval, 05. aprillil 2017 kell 17.00 Eesti Keele Instituudi III korruse saalis (Roosikrantsi 6) esitlevad ajaloo esimest eesti-mari sõnaraamatut keeleteadlane Sven-Erik Soosaar ja mari doktorantidest sõnaraamatu koostajad. Kõlavad mari laulud Anna Mišina ja kandlehelid Kristi Mühlingi esituses. Dokumentaalfilmi “Euroopa viimased paganad” tutvustab Tartu ülikooli etnoloogiadoktorant Erik Juzõkain.

Eesti-mari sõnaraamat on teine väljaanne Eesti Keele Instituudi sugulaskeelte veebisõnaraamatute sarjas. Sõnaraamtu toimetaja on keeleteadlane Sven-Erik Soosaar, koostajad Marina Akeldina, Svetlana Akeldina, Tatjana Albahtina, Tatjana Alõbina, Jelena Lastotškina, Svetlana Salmijanova ja Valentina Semeneva. Tehnilist tuge osutasid Ain Teesalu ja Ülle Viks, veebiversiooni looja on Indrek Hein.

Esitletav ligi 9800 märksõna sisaldav eesti-mari sõnaraamat on esimene suur kakskeelne sõnaraamat eesti-mari kaugele minevate suhete ajaloos. Sõnaraamat ilmub elektrooniliselt. Lisaks mitmekesistele otsinguvõimalustele ja ligipääsetavusele kõikjal maailmas on veebiversiooni eeliseks võimalus sõnastikku edaspidiselt täiendada. Sõnaraamat on mõeldud mari keelest ja kultuurist huvitatud eestlastele ning eesti keelt õppivatele maridele. Selle näitelaused ja –fraasid on abiks keeleõppijatele ja tõlkijatele.

Mari keel on Marimaal ja mitmel pool Venemaal kõneldav soome-ugri keel, millel on kaks kirjakeelt: niidumari ja mäemari keel. Enamasti peetakse mari keelest rääkides silmas just niidumari keelt. Seetõttu ka väljaande nimi „eesti-mari sõnaraamat“, kuigi see sisaldab vaid niidumari vasteid. Aastal 2010 loendati niidumari keele oskajaid Venemaal 365 127. Eestis elas 2011. aasta rahvaloenduse andmeil 241 mari ning 116 mari keelt emakeelena rääkijat.

Koostöös Eesti Keele Instituudiga korraldatud sõnaraamatu esitlusel kõlavad Hõimuklubis Uurali maride seast pärit lauliku Anna Mishina esitluses ka mari laulud, mida saadab kandlel eesti kandlemuusika eksperimentaalse suuna esindaja Kristi Mühling. Tartu ülikooli etnoloogiadoktorant Erik Juzõkain tutvustab loodususuliste maride kultuuri 2011. aastal valminud filmiga „Euroopa viimased paganad“.

Sõnaraamatu valmimist on toetanud Eesti Hõimurahvaste Programm ja Eesti Keele Instituut. Sõnaraamatu leiab instituudi kodulehelt, aadressilt portaal.eki.ee/sonaraamatud

Kõik huvilised on klubisse oodatud ja üritusest osavõtt on prii!

Fenno-Ugria korraldab klubiõhtuid, kus astuvad üles hõimurahvaste, nende kultuuride ja keeltega erinevalt seotud inimesed alates 2001. aastast.

Hõimuklubid toimuvad koostöös Eesti Keele Instituudiga.
Korraldamist toetavad Tallinna Kultuuriväärtuste Amet, Eesti Kultuurkapital ja HTM hõimurahvaste programm.