Jäta menüü vahele
27.11.2017

Fenno-Ugria hõimuklubis saami poliitika ja kodanikualgatused Soomes

Külalised teevad ülevaate Soome saamide poliitilisest elust ja räägivad lähemalt Sámediggi tegevusest.

Saamelaiskarajat

Fenno-Ugria hõimuklubi õhtul kolmapäeval, 29. novembril algusega kell 17 Eesti Keele Instituudis (Roosikrantsi 6) tutvustavad Soome saami parlamendi Sámediggi esindajad saamide kui Soome põlisrahva poliitilist elukorraldust ja kodanikuühiskonda. 

Kohal on Sámediggi liikmed Pentti Pieski ja Áslat Holmberg ning Soome saami noorteühenduse SSN esinaine ja kodanikualgatuse Ellos Deatnu! üks juhtfiguure Petra Laiti. Külalised teevad ülevaate Soome saamide poliitilisest elust ja räägivad lähemalt Sámediggi tegevusest, nende senistest kordaminekutest aga ka tulevikuplaanidest. Samuti tutvustavad nad Soome saamide kodanikuühiskonda, sealseid organisatsioone ja rahvaalgatusi.

Pentti Pieski
Pentti Pieski

Oliver Loode mittetulundusühingust Põlisrahvaste Arengu Keskus ütles, et Eestis ringsõidul olevad saamid käsitlevad hõimuklubis „ühe põletava teemana Teno (saami k Deatnu) jõe kalastuslepingut, mille Soome ja Norra ratifitseerisid sel aastal ja mis rikub saamide kui põlisrahva õigust oma asualal toimuvas kaasa rääkida. Kindlasti on fookuses ka üks selle aasta olulisemaid saamide kodanikualgatusi Ellos Deatnu! (Elagu Teno jõgi!).“

Áslat Holmberg

Vestlus toimub soome keeles, lühikokkuvõtetega eesti keeles. Koostöös MTÜ Põlisrahvaste Arengu Keskusega.

Teisipäeval, 28. novembril kell 17.30 toimub Soome saamide avalik arutelu Eesti Rahva Muuseumis (Maailmafilmi ruumis, A-sissepääs).

Soome saamide esindusorgan Sámediggi (Saamelaiskäräjät) asutati 1996. aastal senise volikogu asemel eraldi seadusega, selleks et rakendada saamide kui põlisrahva põhiseaduslikke õigusi kultuurilisele omavalitsusele oma asualadel, ning tagada nende keelte ja põliskultuuri säilimine ja arenemine. Sámediggikuulub iseseisva juriidilise isikuna Soome justiitsministeeriumi haldusalasse ja ta tegevust rahastatakse nii riigieelarvest kui ka projektitoetustest. Soome saami parlament koosneb iga nelja aasta tagant valitavast 21 esindajast ja käib koos saami kultuurikeskuses Sajos Inaris. Soome, Norra ja Rootsi saami parlamendid teevad koostööd Saami Parlamentaarse assamblee kaudu.

Sajos18-850x478
Saami kultuurikeskus Sajos Soomes.

Huvikaitseorganisatsioon Soome Saami Noored (Suoma Sámi Nuorat) on loodud 1991. aastal Utsjokil, et tugevdada saami noorte identiteeti, pakkuda omavahelist suhtlusvõimalust ja suurendada noorte teadlikkust saami kultuurist. Ühendus korraldab koolitusi ja muid üritusi, samuti tehakse poliitilist lobitööd, et tõmmata tähelepanu saami noorte probleemidele. Aastal 2016 võeti näiteks osa 15. põlisrahvaste püsifoorumi tööst New Yorgis. Ühendusel on umbes 130 liiget.

Petra Laiti
Soome saami noorteühenduse SSN esinaine Petra Laiti.

Tallinnas Eesti Keele Instituudis (Roosikrantsi 6) toimuvatel klubiõhtutel astuvad üles hõimurahvaste, nende kultuuride ja keeltega erinevalt seotud inimesed. Klubiõhtud algavad kell 17, kõik huvilised on oodatud, osavõtt on prii. Hõimuklubide korraldajad on MTÜ Fenno-Ugria Asutus ja Eesti Keele Instituut.