Jäta menüü vahele
14.02.2023

Fenno-Ugria direktor on Barbi Pilvre

Fenno-Ugria juhatuse otsusega 9. jaanuarist on Fenno-Ugria uus direktor 1.02.2023 alates Barbi Pilvre, kes 2022 märtsist töötas samas asutuses projektijuhi ja detsembrist alates ka kommunikatsioonijuhina.

Barbi Pilvre
Aivar Kullamaa foto

Barbi Pilvre on ajakirjanduse, poliitika ja akadeemilise taustaga. Ta lõpetas 1987 Tartu Riikliku Ülikooli eesti keele eriharus ja tema diplomitöö professor Huno Rätsepa juhendamisel käsitles us-verbaalnoomenite rektsioonimalle eesti keeles. Hiljem on Barbi Pilvre omandanud magistrikraadi psühholoogias ja 2011 kaitses Tartu Ülikoolis doktorikraadi ajakirjanduse alal. Ta on olnud Riigikogu XII ja XIII koosseisu liige aastatel 2015-2019, kuulub Sotsiaaldemokraatlikku Erakonda, kuid käesolevatel valimistel ei kandideeri. Varasemalt on ta töötanud Loomingus, Eesti Ekspressis jt ajakirjandusväljaannetes, õpetanud meediaga seotud aineid Tartu Ülikoolis ja jätkab praegugi õpetamist Tallinna Ülikoolis.

Barbi Pilvre töö eesmärgiks Fenno-Ugrias on, et asutus areneks edasi maineka soome-ugri kompetentsikeskusena. Koostöös Fenno-Ugria juhatusega on valmimas uus arengukava, mis selgitab ja kaasajastab asutuse fookust ja mõtestab uuesti missiooni ja visiooni muutunud geopoliitilistes oludes.

Pilvre on veendunud, et oma soome-ugri juurte tundmine peaks olema hinnatud nii eestlaste kui Eesti kohaliku vene kogukonna seas. Rohkem tähelepanu on plaanis pöörata hariduse valdkonnale, et populariseerida soome-ugri teemasid noorte hulgas. Fenno-Ugria jätkab head koostööd kunstirahva ning rahvakultuuri loojatega soome-ugri teema väärtustamiseks erinevatel loomealadel. Lähiplaanides on ka UNESCO rahvusvahelise põliskeelte kümnendi 2023-2032 populariseerimine. 

Pilvre jagab seisukohta, et muutunud geopoliitilises olukorras ei saa Fenno-Ugria olla apoliitiline, ainult  kultuurisuhetele ja keelte kaitsele keskendunud organisatsioon, vaid võtab avalikkuses aktiivselt seisukoha demokraatlike väärtuste, vabaduse ja õigluse poolel ning taunib autoritaarseid ilminguid riikides, väikerahvaste igasugust tagakiusamist ning inimõiguste riivamist ja vägivalda. Ukraina sõja puhkedes on Fenno-Ugria hukka mõistnud Venemaa agressiooni Ukrainas ning väljendanud oma seisukohta mitte teha koostööd organisatsioonidega, kes on sõja poolt, samas jätkates võimaluste piires koostööd soome-ugri aktivistidega autoritaarsetes režiimides.