Jäta menüü vahele
20.03.2018

Aasta keeleteoks valiti Enn Ernitsa artiklikogumik

Žürii tõstis esile veel kahte keeletegu: Vikerraadio emakeelepäeva e-etteütlust ja „Eesti-mari sõnaraamatut“.

Türi ühisgümnaasiumis toimunud keeleteokonkursi lõpuaktusel pärjati 2017. aasta parima keeleteo tiitliga Eesti maaülikooli kauaaegase õppejõu doktor Enn Ernitsa artiklikogumik “Sõna haaval. Emakeelest tehiskeelteni”. Žürii tõstis esile veel kahte keeletegu: Vikerraadio emakeelepäeva e-etteütlust ja „Eesti-mari sõnaraamatut“.

Kogumiku eesmärk on koondada kokku ja teha laiale lugejaskonnale kättesaadavaks Ernitsa olulisemad kirjutised keeleteaduslikel teemadel. Enamikul neist on ka laiem kultuuriline taust ja tähendus. Artiklid on algselt ilmunud eesti, võru, vene, saksa, inglise ja esperanto keeles. Selle raamatu jaoks on autor muudes keeltes ilmunud artiklid eesti keelde tõlkinud. Kõiki 12 artiklit on vajadusel täiendatud uuemate andmetega.

Ehkki hariduselt ja ametilt loomaarstiteadlane ja -õppejõud, on Enn Ernits  viimastel kümnenditel olnud silmapaistvamaid eesti ja soome-ugri keeleajaloo ja keelega seotud kultuuriloo uurijaid. Foto: Kristo Kivisoo.

Žürii, kuhu kuulusid taasiseseisvunud Eesti haridus- ja teadusministrid, otsustas tõsta esile veel kahte keeletegu: Vikerraadio emakeelepäeva e-etteütlust ja „Eesti-mari sõnaraamatut“.

Kümme aastat tagasi 277 osalejaga alustanud Vikerraadio e-etteütlusest on saanud traditsioon ja emakeelepäeva üks olulisemaid sündmusi. E-etteütlust kirjutatakse ühiselt koolides, töökollektiivides ja  sõpruskondades.

„Eesti-mari sõnaraamat” avab sugulaskeele kõnelejatele tee eesti keele juurde. Veebisõnastik on abiks nii keeleõppijatele kui ka tõlkijatele ning selles on umbes kümme tuhat märksõna. Sõnaraamat kuulub Eesti Keele Instituudi väikeste sugulaskeelte sõnastike sarja.

“Eesti-mari sõnaraamatu” toimetaja, Eesti Keele Instituudi vanemleksikograaf Sven-Erik Soosaar tunnustust vastu võtmas. Foto: Kristo Kivisoo

Keeleteo konkursiga tunnustatakse tegusid, mis tõstavad eesti keele tuntust ja mainet, väärtustavad eesti keele õpetamist, õppimist ja oskamist, soodustavad eesti keele kasutamist ja staatuse kindlustamist ning edendavad eesti keele talletamist ja uurimist.

Keeleteoauhinda anti tänavu välja kaheteistkümnendat korda. Auhinnad andis Türi ühisgümnaasiumis üle haridus- ja teadusminister Mailis Reps. Keeleteo auhinnale oli 23 kandidaati.

Fenno-Ugria soovib laureaatidele südamest õnne!

 

Allikas: Järelvaadatav: Enn Ernitsa artiklikogu valiti aasta keeleteoks (Postimees, 15.03.2018)