Jäta menüü vahele
09.05.2019

VIII soome-ugri rahvaste maailmakongress toimub 2020. aastal Tartus

Äsjasel töövisiidil Venemaale kutsus Eesti president Kersti Kaljulaid kongressile ka Venemaa presidendi Vladimir Putini.

VIII soome-ugri rahvaste maailmakongress korraldatakse 17.-19. juunini 2020 Tartus, Eesti Rahva Muuseumis ja sellel osaleb eeldatavasti 500 delegaati ja vaatlejat nii soome-ugri aladelt kui ka teistest riikidest. Osalema oodatakse Soome ja Ungari presidente, äsjasel töövisiidil Venemaale kutsus Eesti president Kersti Kaljulaid kongressile ka Venemaa presidendi Vladimir Putini.

Lähemalt saab kongressi kohta lugeda kongressi veebist tartu2020fu.ee

Vaatlejatena võtavad kongressist osa parlamentide delegatsioonid, kultuuri-, haridus- ja välisministeeriumide kõrged ametnikud, aga ka muud huvilised.

„Eesti Rahva Muuseum oma soome-ugri püsiekspositsiooniga on kõige õigem koht soome-ugri rahvaste suursündmuse korraldamiseks, et saada osa meie ühisest ja rikkalikust pärimuse varamust,“ tõdes eestlaste esindaja soome-ugri rahvaste konsultatiivkomitees Tõnu Seilenthal, kutsudes 2016. aastal Lahtis toimunud kongressil osalenuid  järgmisele kongressile Eestisse.

Tartus toimuva kongressi teemaks on „Kultuurimaastikud – keel ja meel“, teemarühmades käsitletakse lisaks keele säilitamise ja edasiandmise ning kakskeelsuse probleemidele ka kliimamuutuste mõju soome-ugri rahvastele ja kultuuriinnovatsioonide küsimusi. Oluliseks teemavaldkonnaks on traditsiooniliste ja uute meediakanalite kasutamine ja kaasaegsete keeletehnoloogiate rakendamine soome-ugri rahvaste teabetöös. Kongressi ametliku programmi kõrval on kavas mitmesuguseid kongressi teemadega seotud kõrvalüritusi, kuhu on oodatud kõik huvilised.

Soome-ugri rahvaste maailmakongress on esindusfoorum, mis on sõltumatu valitsustest ja poliitilistest parteidest ning toetub oma tegevuses maailma soome-ugri rahvaste koostöödeklaratsioonile

Maailmakongressi eesmärkideks on arendada ja kaitsta soome-ugri rahvaste rahvusteadvust, kultuure ja keeli, edendada soome-ugri rahvaste omavahelist koostööd, käsitleda aktuaalseid probleeme,  leida neile lahendusi ning teostada kõigi soome-ugri rahvaste enesemääramise õigust kooskõlas rahvusvaheliste normide ja põhimõtetega.

Esimene kongress toimus 1992.  aastal Komimaal Sõktõvkaris, seejärel on seda iga nelja aasta järel korraldanud vaheldumisi  Ungari, Soome ja Eesti ja Venemaa. Eestis toimus kongress eelmisel korral 2004. aastal Tallinnas. Kongressi peakorraldajaks on MTÜ Fenno-Ugria Asutus, kes koordineerib eestlaste osavõttu maailmakongressidest ja selle vahepeal tegutseva,  maailmakongresse sisuliselt ette valmistava soome-ugri rahvaste konsultatiivkomitee tööst.