Jäta menüü vahele
15.10.2021

Venemaa Föderatsioonis algas rahvaloendus

Elanikud peavad vastama 33 küsimusele ja esitama järgmised isikuandmed: sugu, vanus, kodakondsus, keelte valdamine, sünnikoht, rahvus, haridus, perekonnaseis, laste arv, tööhõive, samuti elatusallikad ja elutingimused. 

nazaccent.ru_rahvaloendus

Rahvaloendus algas 15. oktoobril 2021 ning kestab 14. novembrini. Vastavaid ankeete on võimalik täita nii elektrooniliselt riigiteenuste portaalis kui ka kohapeal. Elanikud peavad vastama 33 küsimusele ja esitama järgmised isikuandmed: sugu, vanus, kodakondsus, keelte valdamine, sünnikoht, rahvus, haridus, perekonnaseis, laste arv, tööhõive, samuti elatusallikad ja elutingimused. 

Andmeid võib esitada mitte ainult enda, vaid ka kogu perekonna kohta. Esimest korda võimaldatakse ankeedis märkida oma kuuluvust mitmesse rahvusesse, samuti nimetada kaht emakeelt. Rahvaloendusest saavad osa võtta ka kõik ajutiselt Venemaa Föderatsioonis elavad välismaalased.

Rahvaloendus on konfidentsiaalne, andmeid ei pea dokumentidega tõendama ja loenduses osalemine on vabatahtlik. Esialgsed rahvaloenduse tulemused avalikustatakse enne 31. maid 2022, rahvusliku kooseisu kohta oodatakse andmeid juba oktoobris. Lõplikud andmed selguvad detsembris 2022.