Jäta menüü vahele
10.03.2022

Venemaa Föderatsiooni soome-ugri rahvaste assotsiatsioon toetab Putinit

Assotsiatsioon võttis vastu pöördumise, mille avaldame siinkohal koos Fenno-Ugria nõuniku Jaak Prozese kommentaariga.

"Meie, Venemaa soome-ugri rahvaste esindajad, toetame Venemaa Föderatsiooni president Vladimir Putinit, kes võttis vastu otsuse kaitsta Donetski ja Luganski rahvavabariikide elanike huvisid ja õiguseid, kasutada meie riigi julgeoleku tagamiseks vajalikke meetmeid.  
Leiame, et tänapäevases ühiskonnas on lubamatu natsiideoloogia taassünd ja levik, samuti igasuguse keelelise, rahvusliku ja religioosse diskrimineerimise ilmingud. 
Meie kaasmaalastest, sugulastest, lähedastest ja sõpradest, kes elavad teisel pool Vene-Ukraina piiri, on saanud sealse ühiskonnas vaenu ja vaenu õhutava poliitika pantvangid. Väljendame solidaarsust Donetski ja Luganski rahvavabariikide ja rahumeelsete Ukraina elanikega ning loodame rahu ja teineteisemõistmise võimalikult kiirele kehtestamisele."

Fenno-Ugria nõuniku Jaak Porzese kommentaar:

Venemaa Föderatsiooni soome-ugri rahvaste assotsiatsiooni toetus Vladimir Putini algatatud sõjategevusele Ukrainas pole ootamatu. Assotsiatsioon on eelnevalt väljendanud toetust (v.t. link allpool) Venemaa Föderatsiooni riiklikule rahvuspoliitikale ning boikoteerinud VIII soome-ugri rahvaste maailmakongressi korraldamist Tartus.   
Assotsiatsiooni juhtkonda kuuluvad kõrged riigitegelased. Mokšalane Pjotr Tultajev on Venemaa Föderatsiooni föderatsiooninõukogu senaator, mäemarilane Mihhail Vasjutin Mari Vabariigi valitsusjuhi asetäitja ja udmurt Tatjana Išmatova Udmurdi Vabariigi riiginõukogu saadik.  
Vastandina nende avalduses väidetule võib öelda, et assotsiatsioonist on saanud Venemaa Föderatsiooni sõda õhutava poliitika pantvang – soome-ugri rahvaste riigiametnike juhitud ühiskondlikud organisatsioonid pole oma otsustes vabad. 
Isiklikult aga on mul äärmiselt kurb, et inimesed, kes peaksid kaitsma soome-ugri rahvaste rahvuskeeli ja -kultuure ning kes teavad väga hästi, kuidas diskrimineeritakse nende endi rahvaste õigusi Venemaa Föderatsioonis, tegelevad sõjategevuse õigustamisega Ukrainas.