Jäta menüü vahele
17.02.2021

Vene Föderatsiooni linnades toimub etteütlus komi keeles

Rahvusvahelisele emakeele päevale pühendatud ürituse peakorraldaja on komi rahva esindusorganisatsioon.

Komi Vabariigi raamatukog embleem
Allikas: Национальный акцент

Komi keelne etteütlus – Ӧтувъя коми диктант – toimub 19. veebruaril ja on pühendatud rahvusvahelisele emakeele päevale.  Ürituse peakorraldaja on komi rahva  esindusorganisatsioon Коми войтыр (Komi võitõr).

Etteütlus viiakse läbi Sõktõvkari rahvaste sõpruse majas. Sellest võib osa võtta igaüks, eelnevalt tuleb end aga registreerida ja kohapeal jälgida Covid-19 viirusega seotud ettevaatusabinõusid. Osalejate vahel korraldatakse loterii. 

Samuti toimub etteütlus kõigis Komi Vabariigi rajoonides, Moskvas ja Peterburis, aga ka teistes linnades.

Komi keele õpetajatel, Komi voitõri esinduste juhtidel või kohalike omavalitsuste haridus- ja kultuuriosakondadel palutakse etteütlus läbi viia koolides, kultuurimajades või raamatukogudes. Selleks valmistatakse ette video- ja audioetteütlused, mis laaditakse üles ja neile avaneb ligipääs 19. veebruaril. Osalejatele antakse elektroonilised sertifikaadid, etteütluse ametlikud tulemused avaldatakse ajakirjanduses.

Rahvusvahelist emakeelepäeva tähistatakse 21. veebruaril. Päeva eesmärk on edendada keelelist mitmekesisust, mitmekeelset haridust ning tõsta inimeste teadlikkust keele- ja kultuuritraditsioonidest. Vastava algatuse tegi 2000. aastal UNESCO.