Jäta menüü vahele
09.03.2022

Taimõri nganassaanide kogukond kaebas naftakompanii tegevuse peale

Nganassaani kogukond teatas, et keeldub kohtuvälise menetluse korras Surgutneftegaziga lepingut sõlmimast. Kirjas rõhutavad nad, et uue hindamisakti saamiseks on pöördutud nende poole, kel on põlisrahvastega koostöö kogemus.

Põhjala põlisrahvaste kogukond Ня танса (Nganassaani perekond) – Nganassaani pöördus ajakirjanduse ja võimude poole seoses ettevõte Сургутнефтегаз (Surgutneftegaziga) õigusvastase tegevusega, mille käigus on ettevõte võtnud kasutusele Agapa maapõue Taimõris.

Oma avalduses märkisid kogukonna esindajad, et rikutud on üle 30 erineva seadusandlikku akti. Samuti teatasid nganassaanid, et kompaniil polnud alustanud eelneva nõusoleku saavutamise menetlust, mis oleks taganud osapoolte seisukohtade ja huvide võrdse arvestamise. Samas aga kogukonna esindajad ei vaidlusta maa omandusse võtmist, vaid protseduuriliste reeglite rikkumist, maatükkidelt saadava hüvitise valet hindamist ja kahjude ebaõiget arvestust. Ühenduse esindajad teatasid, et hindavat neile tekitatud kahju suuruseks 350 rubla.

Kogukond teatas, et keeldub kohtuvälise menetluse korras Surgutneftegaziga lepingut sõlmimast. Kirjas rõhutavad nad, et tegid varem ettepaneku uue hindamisakti saamiseks sellisele ettevõttelt, kellel on koostöö kogemus põlisrahvastega. Seda on vaja, et luua vajalik platvorm kogukonna ja ettevõtte vahelisteks konsultatsioonideks, eesmärgiga sõlmida leping, mis määraks kindlaks pikaajalised koostöö vormid. Surgutneftegaz aga ei ole ettepanekule vastanud.

Nganassanid on maailma kõige põhjapoolsem rahvas, kes elab Taimõri poolsaarel. 2010. aasta rahvaloenduse andmeil rääkis nganassaani keelt 125 inimest.