Jäta menüü vahele
Allikas: Väike-Baltica 2022

Väike-Baltica pärimuspidu

Esimene Väike-Baltica pärimuspidu toimub Vanalinna Päevade ajal pärimuskultuurialal – Tornide väljakul.

Korraldaja: Eesti Folkloorinõukogu
Toetajad: Kultuurkapital, Eesti Rahvakultuurikeskus, Tallinna linn, Kesklinna valitsus.


Väike-Baltica1 pärimuspidu on osalusfestival. See tähendab, et varugem aega kogu päevaks, kõikideks ettevõtmisteks, kavandatud ja isetekkelisteks ülesastumisteks, planeeritud ja juhuslikeks kohtumisteks. Pärimus on loodud elama meie keskel, meie sees, mitte lavalaudadel. Saagu pärimusest meie eluviis ja –stiil ja meist endist pärimuse kandjad.

  1. Rongkäik 
  2. Pillimängijate võistumäng (eestvedaja Lauri Õunapuu)
  3. Juunijämm (eestvedajad Krista Sildoja ja Ott Kaasik)
  4. Pärimustantsude õpituba (eestvedajad Kristiina Siig ja Tantsuansambel Leesikad)
  5. Tantsulaulud (eestvedajad Ülemakstud Rentslihärrad)
  6. Regilaulutuba “Rännakud maal, vetel ja teises ilmas” (eestevedajad Janika Oras ja Väike Hellero)
  7. Peolaualaulud (eestevedajad Jaan Sarv ja Rotalia mehed)
  8. Jututvestjate mõõduvõtt
  9. Pillimeeste soolokontserdid
  10. Pillimeeste tänavakontserdid

Päeva jooksul toimub tegevusi nii pärimusmuusikutele, -tantsijatele, -lauljatele, jutuvestjatele kui ka pillimeistritele, kuhu palume kõikidel soovijatel end kirja panna. Registreerimine on lõppenud!

1 Baltica on Balti riikide suurim pärimuskultuuri alane ühispidu, mida viiakse läbi igal aastal järgemööda kolmes Balti riigis. Järgmine rahvusvaheline Pärimuspidu Baltica toimub Eestis 2023. aastal. Baltica festivali vaheaastatel hakkab Eesti Folkloorinõukogu korraldama Väike-Baltica festivali, millest esimene toimub tänavu Vanalinna Päevade pärimuskülas Tallinnas, Tornide väljakul 4. juunil 2022.