Jäta menüü vahele
sündmuse plakat

“Soome-ugri kultuurid”

TÜ Viljandi kultuuriakadeemias toimub kevadel 2021 virtuaalne loengusari "Soome-ugri kultuurid".

Kursusel tervikuna vaadeldakse soome-ugri rahvaste ajaloolis-geograafilisi levikualasid; uurali keelepuu lahknemisi; soome-ugrilist ürgsõnavara ja laensõnakihistusi. Ülevaate saab iga keelerühma kujunemisest, kultuurikontaktidest ning esmastest kirjalikest ülestähendustest.

Samuti käsitletakse nende rühmade elatisalasid, usundit ja rahvakultuuri erijooni. Loengutsükli lõpuosas keskendutakse keelesugulaste uuemale ajaloole ja kaasaja valuküsimustele.Kõik loengusarja osad on tasuta vaadatavad.

VIRTUAALNE LOENGUSARI “SOOME-UGRI KULTUURID”

TÜ Viljandi kultuuriakadeemia virtuaalne loengusari on tasuta ja loenguid saab kuulata igaüks vabalt valitud ajal.

TÜ Viljandi kultuuriakadeemia üliõpilased saavad ainet läbida vabaainena. Täiendusõppijana ainele registreerudes on võimalik sooritada ka eksam ja saada TÜ Viljandi kultuuriakadeemia täiendusõppe tunnistus. Eksami sooritamiseks / tunnistuse saamiseks tuleb kuulata kõiki loenguid ning kirjutada essee õppejõuga kokkulepitud teemal ja mahus.


1.03.-20.04.2021
Veebiülekanne