Jäta menüü vahele
15.09.2021

Milline on murdekeele oskus Eestis?

Saabuva rahvaloenduse valikküsitluse käigus uurib statistikaamet Eesti elanikelt nii nende võõrkeelte kui ka emakeele ja murdekeelte oskuse kohta.

Statistikaamet uurib kõigilt eesti keele kõnelejatelt, kas nad oskavad ka mõnda kohalikku keelekuju, murret või murrakut ning millist neist. Murdeoskuse küsimise eesmärk on kaardistada, kuivõrd aktiivses kasutuses on eesti keele kohalikud keelekujud ning kui palju on eri piirkondades nende kõnelejaid.

Samuti annab võrdlus eelmise loenduse tulemustega võimaluse hinnata, milline on olnud erinevate murdekeelte käekäik viimase kümne aasta jooksul.

Eelmisel rahvaloendusel saime teada, et 2011. a lõpu seisuga oskas mõnda keelemurret 131 239 Eesti elanikku ehk 15,4% eesti keelt emakeelena kõnelejatest. Neist 56% olid naised ja 44% mehed.