Jäta menüü vahele
25.02.2021

Kultuuriakadeemias algab soomeugriteemaline loengusari

Virtuaalsele kursusele on oodatud kõik huvilised, kel on soov uurali rahvastest, nende keelest ja kultuurist rohkem teada saada.

sündmuse plakat

Märtsis algab Viljandi kultuuriakadeemia loengusari “Soome-ugri kultuurid”, mis kuulub soome-ugri kultuuripealinn 2021 sündmuste kavva. Virtuaalsele kursusele on oodatud kõik huvilised, kel on soov uurali rahvastest, nende keelest ja kultuurist rohkem teada saada.

Loengusarjas vaadeldakse soome-ugri rahvaste ajaloolis-geograafilisi levikualasid, uurali keelepuu lahknemisi, soome-ugri ürgsõnavara ja laensõnakihistusi. Ülevaate saab iga keelerühma kujunemisest, kultuurikontaktidest ning esmastest kirjalikest ülestähendustest. Samuti käsitletakse rühmade elatisalasid, usundit ning rahvakultuuri erijooni. Loengutsükli lõpuosas keskendutakse keelesugulaste uuemale ajaloole ja tänapäeva valuküsimustele.

Kursuse lektoril Taisto-Kalevi Raudalainenil on hea meel, et uurali rahvaste tundmaõppimine on ühiskonnas laiemalt päevakorda tõusnud. “Meie lähemaid ja kaugemaid sugulaskeeli kõnelevail soome-ugri rahvail on põnev ajalugu, rikkalik kultuur ja usundiline pärimus, mis moodustab lahutamatu osa Euroopa etniliste kultuuride mosaiigist,” sõnas ta.

Loenguid saab vaadata 1. märtsist endale sobival ajal tasuta. Täiendusõppijana registreerudes on võimalik sooritada eksam ja saada kultuuriakadeemia täiendusõppe tunnistus. Vabakuulajana registreeruda pole vaja.