Jäta menüü vahele
Narva Kolledži hoone
Narva kolledž. Allikas VisitNarva

Emakeel ja soome-ugri kirjandused

Emakeelepäeva seminar

Korraldustoimkond: Sergei Djukin (Perm State Institute of Art and Culture), Patrik Šenkár (János Selye nim. Ülikool, Komárno, Slovakkia), Enda Trubok (Tartu Ülikooli Narva Kolledž). Toimkonna esimees: Szilárd Tibor Tóth (Tartu Ülikooli Narva Kolledž).


Emakeelepäeval meenutame tavaliselt eesti keelt ja eesti kirjandust, meelde tuletades Kristjan Jaak Petersoni loomingut. Jaak sündis ja suri Riias, eestikeelsetelt aladelt tollal kaugel, ajal, kui Eesti riiki veel ei olnud, siiski sai eesti rahvuslikuks sümboliks. Seega on Jaagu juhtum väga esinduslik tänapäeva soome-ugri keelte ja kirjanduste mõtestamisel: meie idapoolsetel hõimurahvastel on vähemusrahva saatus ja nende haritlaskonna paljud tipptegelased ei ela nende etnilistel aladel või ei ole sealt pärit. Venemaa soome-ugri aktivistide entusiastlik võitlus võib aga tulevikus keele ja kultuuri võidu kaasa tuua ka siis, kui hetkel ei paista see tõenäoline olevat. 

Märkimisväärne on, et 14. märtsile järgneb olulisim Ungari rahvuspüha, 15. märts, mil tähistatakse 1848. aasta revolutsiooni ja vabadussõja aastapäeva. Ja kuigi kõige suurem soome-ugri rahvas on just ungarlased, siis Ungaris on paraku soome-ugri liikumine vaatamata fennougristika pikale traditsioonile marginaalseks jäänud. Toimuval seminaril on ka ungari kirjanduse sektsioon, luues silda ungari, eesti ja idapoolsete soome-ugri rahvaste ilukirjanduse vahel. 

Üritus toimub veebi vahendusel:

Conference "Mother Tongue and Finno-Ugric Literatures"
dedicated to the Day of Mother Tongue 

Programme: 

12.00 Konverentsi avamine / Conference Opening

12.10-13.30 Ungari kirjandus / Hungarian Literature

12.10-12.35 Сергей Дюкин (Пермь): Этос дезертирства в венгерской литературе XX века: Мориц – Эркень – Конрад

12.35-13.00 Gábor Lőrincz, Julianna Lőrincz (János Selye nim. Ülikool, Komárno, Slovakkia): Jókai nyelve és a Jókai-enciklopédia

13.00-13.25 Patrik Šenkár (János Selye nim. Ülikool, Komárno, Slovakkia): Hungarian poems of Sándor (Alexander) Kormos and their usability in national minority schools in Central European context / Kormos Sándor (Alexander) magyar versei és azok felhasználhatósága a nemzetiségi iskolákban közép-európai kontextusban

13:25-13:30 arutelu / discussion

13:30-14:15 kohvipaus

14:15-15:30 Eesti kirjandus / Estonian Literature

14:15-14:40 Szilárd Tibor Tóth (Tartu Ülikooli Narva Kolledž): Tuntud ja tundmatu Arvo Valton

14:40-15:05 Kauksi Ülle (Setomaa): Emakeele roll võru-setu kirjaniku loomingus

15:05-15:30 Anastassia Matrossova (Tartu Ülikooli Narva Kolledž): Eesti ja mulgi keele roll Nikolai Baturini loomingus

15:30-15:45 kohvipaus

15:45-16:55 Idapoolsete soome-ugri rahvaste kirjandus / Literature of the Eastern Finno-Ugric Peoples

15:45-16:05 Алексей Арзамазов (Казань / Ижевск): Перспективы развития финно-угорских литератур: языковой контекст

16:05-16:30 Дмитрий Ефремов (Ижевск): Об эквивалентности и адекватности переводов удмуртской художественной литературы на русский язык

16:30-16:55 Николай Ракин (Сыктывкар): Финно-угорские литературы на коми языке: венгерская, финская, эстонская, удмуртская

16:55-17:00 Seminari lõpetamine / Closing of the Conference

täpsemalt
Szilárd Tibor Tóth
Tartu Ülikooli Narva kolledž
Raekoja plats 2, Narva 
conference.narva@ut.ee
11.03.2022
Tartu ülikooli kolledž, Narva
12:00-17:00