Jäta menüü vahele
12.03.2019

Sõktõvkaris kohtuvad Põhjala kultuuriasjatundjad

Alanud nädalal, 14.-15.märtsil  toimub Komi Vabariigi pealinnas Sõktõvkaris enam kui 300 osavõtjaga Põhjala kultuurifoorum, kus osaleb asjatundjaid Venemaalt ja välisriikidest. 

Järjekorras teise kultuurifoorumi peamised teemad puudutavad tänavu Venemaa eri regioonide ja rahvaste ulatuslikumat koostööd kultuuri eri valdkondades, samuti rahvusvahelist koostööd. Oodata on osalejaid Venemaa 20 eri piirkonnast  ja kolmest välisriigist – Norrast, Soomest ja Saksamaalt. Esinema oli kutsutud oli ka Fenno-Ugria tegevjuht Kadi Raudalainen, kuid viimasel hetkel võeti selgitamata asjaoludel kutse tagasi.

Komi Vabariigi kultuuriminister Sergei Jemeljanov on öelnud Venemaa ajakirjandusele, et üldisemalt on arutelude keskmes kultuurielu edendamise perspektiivid  Venemaa Põhjala piirkonnas. „Kohalikud ja välismaa eksperdid püüavad üheskoos formuleerida regionaalse kultuuripoliitika strateegiaid  eelseisvaks kuueks aastaks,“ märkis minister.

Korraldajate sõnul on tänavu on oodata tõelist Põhjala foorumit.  Osavõtjaid on tulemas Venemaa loodepiirkonnast  kuni Jakuutia ja Kaliningradini, seega traditsiooniliselt Põhjala piirkonnast märksa kaugemaltki. Arutelude teemad hõlmavad kultuuri eri valdkondi – teatrit, haridust, turismi, muusikat ja raamatukogundust.

Teatrisektsiooni fookuses on diskussioon  repertuaariteatri ja projektipõhise teatri olemuslikkusest ja perpektiividest.  Mõttekodades arutatakse nüüdisteatrikunsti väljakutseid ja väärtusi.

Raamatukogundusele pühendatud aruteludele on kaastatud spetsialiste üleilmselt. Raamatukogu moderniseerimist  käsitlevatel aruteludel ja seminaridel Komi rahvusraamatukogus  on kavas vaagida  raamatukogude rolli soome-ugri sugulasrahvaste kultuurikoostöös. 15. märtsil toimuval ümarlaual arutletakse tänapäevaste rahvaraamatukogude moderniseerimist ja raamatukogu kui elukestva õppe väljundit. Kõneks võetakse ka uus ühisprojekt – soome-ugri rahvaste  raamatukogude infokeskuse loomine, mille baasiks kavandatakse Komi Vabariigi rahvusraamatukogu.

Kultuurifoorumi meelelahutuslikus osas esinevad kohalikud muusikakollektiivid – Komi lastekoor ja Komi riiklik rahvakunstiansambel «Асъя кыа» (Koit), vaadata saab rahvusvahelist  näitust Põhjala puitarhitektuurist.

Põhjala kultuurifoorum korraldatakse Venemaa rahvusregioonide arendamise projeki osana, mille tegevusi rahastatakse aastatel 2019-2014 nii riigieelarvest kui ka kohalikest eelarvetest.

Eelmine Põhjala foorum toimus Komi Vabariigi pealinnas aasta tagasi, 2018. aasta märtsis.

 

Allikad: