Jäta menüü vahele
04.12.2020

Põlisrahvaste probleemide lahendamine nõuab muudatusi seadusandluses

Detsembri alguses toimus Moskvas esimene rahvusvaheline foorum “Venemaa rahvad”. Foorumist võtsid osa rahvuste ja põlisrahvaste liidrid, poliitikud, rahvuspoliitika küsimustega tegelevad ametnikud, seadusandlike kogude liikmed. Peamiselt olid arutluse all rahvuspoliitkaga seonduvad teemad.

Põlisrahvaste küsimusi arutati eraldi sektsioonis. Nende seas tõstatusid erinevad probleemid, näiteks kuidas käivitada mehhanism, et võtta arvele põlisrahvaste hulka kuuluvaid inimesi või kuidas kompenseerida põlisrahvastele kahjud, mida tekitavad nende maadel erinevaid majandustegevusi arendavad ettevõtted.

Vene Föderatsiooni põlisrahvaste assotsiatsiooni presidendi, Vene Föderatsiooni föderaalnõukogu liikme Grigori Ledkovi sõnul on tegemist eluliselt tähtsate küsimustega.

“Rahvusliku kuuluvuse punkti puudumine passis on põlisrahvastele toonud terve rea probleeme, mis on seotud traditsioonilise kala- ja jahipüügiga, pensioniarvestusega ja majandustegevuse organiseerimisega erilise kaitse all olevatel maadel, mis asuvad põlisrahvaste territooriumitele Need on eluliselt tähtsad küsimused põlisrahvaste jaoks ja see nõuab olemasolevate seadusandlike aktide kiiret muutmist,” rõhutas Ledkov.

Ledkov rõhutas fõderaalse seaduse ”Põlisrahvaste õiguste garantiidest” tähtsust, eriti seda osa seadusest, mis puudutab põlisrahvaste hulka kuuluvate isikute arvele võtmist.

Foorumist võttis osa ka Jamali-Neenetsi autonoomse ringkonna asekuberner Irina Sokolova, kes rääkis, et ees seisab suur töö. Juba praegu on loodud põlisrahvaid kaasates tingimused, mis võimaldavad paremini seista nende õiguste eest. “Põlisrahva hulka kuuluva inimes kandmine föderaalsesse registrisse pole mitte ainult ttema rahvuslik enesemääratlus. See on erinevate soodustuste garantii, erinevate sotsiaalsete toetuste garantii,” ütles Sokolova.

Jamalis peetakse juba 2014. aastast alates arvestust inimesete üle, kes evivad tradistsioonilisi elu- ja majandusviise. Neid inimesi on kokku 18 000. Paraku selle alusel ei saa põlisrahvaste nimekirja moodustada, sest põlisrahva esindaja peab ise kirjutama vastava avalduse, et ta saaks kantud nimekirja.


Seotud lingid