Kümme organisatsiooni asutasid Eesti põliskeelte koostöökogu

Kümme põliskeelte ja -rahvaste edendamisega tegelevat organisatsiooni on asutanud Eesti põliskeelte koostöökogu, aitamaks kaasa võru, seto, mulgi ja kihnu keele säilimisele ning arengule. Vastasutatud koostöökogu keskseks tegevuseks saab olema Eesti põliskeelte kogukondade huvikaitse Eestis, Euroopa Liidus ja rahvusvahelistes organisatsioonides, sh ÜRO süsteemis.

Eesti põliskeelte koostöökogu ühe eestvedaja, Võru Instituudi direktori Rainer Kuuba hinnangul on koostöökogu esimeseks ülesandeks tagada, et eelseisval, 2021. aasta rahvaloendusel kaardistataks ka Eesti põliskeelte hetkeseis: „On väga oluline, et 2011. aasta rahvaloendusel koguti ka andmeid Eesti põliskeelte kõnelejate kohta, ning kordusküsimusega on võimalik saada usaldusväärseid andmeid põliskeelte kõnelejatega toimunu kohta. See on vajalik, et tegeleda süsteemselt nende keelte kaitsmise ja arendamisega ning koos sellega Eesti põliskultuuri säilitamisega. Sarnaselt eelmise rahvaloendusega loodame ka nüüd teha Statistikaametiga tulemuslikku koostööd.”

Eesti põliskeelte koostöökogu lähtekohaks on, et Eesti põliskeeled moodustavad lahutamatu osa Eesti keelelisest ja kultuurilisest rikkusest, kuid vajavad ellujäämiseks lisatuge nii keelekogukondadelt endilt, Eesti ühiskonnalt ja riigilt kui ka rahvusvaheliselt üldsuselt.

Lugege lähemalt siin. (SIRP, 07.01.2020)

Print Friendly, PDF & Email