Jäta menüü vahele
03.04.2016

Narjan-Maris algas Põhjarahvaste kongress

1. aprillil alustas Neenetsi Autonoomse Ringkonna pealinnas Narjan-Maris tööd ringkonna Põhja väikesearvuliste põlisrahvaste kongress.

Kongressil arutatakse neenetsite elu tähtsamaid küsimusi: traditsioonilise majandustegevuse arendamist, sotsiaalsete tagatiste ja elutingimuste parandamist traditsioonilistes elukohtades, tervishoiu ja hariduse kvaliteedi tõstmist, neenetsi keele ja kultuuri säilitamise ja arendamise võimalusi.

Delegaatidele esitatakse arutamiseks Neenetsi AR väikesearvuliste põlisrahvaste jätkusuutliku arengu kontseptisooni projekt aastateks 2016-2025. See dokument saab aluseks ringkonna võimuorganite tööle väikesearvuliste põlisrahvaste säilitamise ja arengu riikliku poliitika realiseerimisel. Kongress võtab vastu resolutsiooni. Lisaks plenaaristungile ja diskussioonidele toimuvad 2. ja 3. aprillil ka põhjapõdrakasvatajate võistlused ”Sjamjanhat mjerjeta” (Kõige kiirem), mis on lisatud ka 2016. aasta Venemaa ametlike rahvuslike sündmuste kalendrisse ning piirkondliku ühiskondliku liikumise Neenetsi rahva assotsiatsiooni ”Jassavei” 11. kongress.

Neenetsi ARs elas 2010. aastal 42 090 inimest, kellest 7504 olid neenetsid.

Allikas: http://adm-nao.ru/press/government/9839/