Jäta menüü vahele
24.04.2020

Meeldetuletus: läheneb Ilmapuu auhinna konkursi tähtaeg

PRESSITEADE: Haridus- ja teadusministeeriumi hõimurahvaste programmi nõukogu kuulutab välja 2020. aasta Ilmapuu auhinna konkurssi. Auhinna eesmärk on tunnustada soome-ugri põlisrahva esindajat või kollektiivi, kelle tegevus on kohalikul tasandil tihedalt, tulemuslikult ja tänuväärselt seotud hõimurahva kultuurilise identiteedi ja püsimajäämisega. Laureaadid kuulutatakse välja vadjalaste kevadisel maahinguspäeval maaentšäüz, mis sel aastal langeb 28. maile.

Auhinna suurus on 2500 eurot ja see antakse kodanikualgatusliku töö eest järgmiselt:

  1. etnokultuuri, keskkonnakaitse, kodu-uurimusliku, etnoajaloo või muu valdkonna projekti käivitamine ja tulemuslik läbiviimine;
  2. festivalide või ürituste sarja korraldamine ning tavade elushoidmine;
  3. kohalikule elule ja identiteedile olulise protsessi algatamine, läbiviimine ja sellele kaasaaitamine.

Ilmapuu auhinna nominendid ei tarvitse laiemale üldsusele tuttavad olla, kuid ilma nende tarmuka töö ja innustava olekuta ei saaks kõnelda kohalikust elavast soomeugrilisest kultuurist ja selle elitaarsetest tippudest kunstides ja teaduses.

Preemia määratakse üldjuhul ühele inimesele, kuid erandkorras võib selle saada ka mõneliikmeline töörühm.

 Taotlejad (nominendid) peavad saatma (eesti, vene või inglise keeles):

  1. kontaktandmed: nimi, sünniaeg, töökoht, kodune- ja tööaadress, telefoninumber, e-posti aadress;
  2. taotlus koos oma tegevuse kirjeldusega, milles märkida läbiviidud üritus(t)e / projektide eesmärk, sihtgrupp, kaasatud inimeste hulk, tegevuse mõju kohalikule elule jne;
  3. 1–2 soovitus- või toetuskirja;
  4. lisada võib täiendavaid materjale, näiteks ajaleheväljalõikeid jm meediakajastusi, ürituse kava jne.

Kõik vajalikud dokumendid tuleb vormistada kas arvutiga või masinkirjas.

Taotlused tuleb e-postiga saata hiljemalt 28. aprilliks.

Allikas: MTÜ Fenno-Ugria Asutus, HTM hõimurahvaste programmi pressiteade, 23.03.2020.