Jäta menüü vahele
15.03.2023

Komi Vabariik on üks kõige kiirema rahvaarvu vähenemisega Venemaa regioone

komi tähestik
Anbur, komi tähestik

Tasapisi on hakatud avaldama 2020. aastal Venemaal toimunud rahvaloenduse detailsemaid tulemusi (COVID-19 tõttu viidi rahvaloendus tegelikult läbi 2021. aastal).

Rahvaloenduse järgi elas Komi Vabariigis 738 000 inimest, 18,1 % vähem kui 2010. aasta rahvaloendusel. Seega on Komi Vabariik üks kõige kiirema rahvaarvu vähenemisega regioone kogu Venemaa Föderatsioonis. Vabariigi elanikest on naisi 396 000.

Enim inimesi elab pealinnas – 234 000, linna elanikest moodustavad komid 19%. Komi keelt aga valdab vaid 10% linnaelanikest, mis näitab, et komi keelt valdavad inimesed elavad pigem maal.

Kõige vähem elab inimesi vabariigi idaosas Vuktõli, Koigorodski, Troitsko-Petšorski rajoonides. Viimasena mainitud rajoon on ainult natuke väiksem kui Eesti Vabariik, kuid seal elab 10 000 elanikku.

Komid moodustavad vabariigi elanikest 22%. 2010. aastal oli komisid 23,7%. Vabariigi elanikest valdab komi keelt 17%.

Komi vabariigi elanikest on keskeriharidusega 39%. Kõrgharidusega inimesed moodustavad 23%. Sõktõvkari elanikest on aga 32% kõrgharidusega.

Vabariigi kõige põhjapoolsemas, söekaevanduste rohkes Vorkuta rajoonis, elas 68 400 inimest, neist komisid 1% ja see protsent elanikest valdas ka komi keelt. Umbes samalaadne olukord on Vorkutast lõuna pool asuvas naftatööstuslikus Uhtas, kus komid moodustavad 6% rajooni elanikest.

Protsentuaalselt elab kõige rohkem komisid aga Ižma rajoonis, mille elanikest 88% on komid ehk täpsemalt ižmakomid. Rajoonis elab kokku 16 500 inimest, kellest 87% valdab komi keelt. Veel on komid suures ülekaalus Ust-Kuloma rajoonis, mille elanikest 74 % on komid ja 71 % elanikest valdab ka komi keelt. Kokku on rajoonis 22 000 elanikku.

Omamoodi huvitav nähtus on Sõktõvkari ümber asuv Sõsoli rajoon. Seal elab kõigest 11500 tuhat elanikku, kuid 57 % neist valdab komi keelt. Rajoonis on komi keele valdajaid rohkem kui rahvuselt komisid, keda on rajooni elanikest 55%. Kõikides teistes rajoonides on komide osakaal komi keele valdajate osakaalust kõrgem.