Jäta menüü vahele
06.06.2023

Igapäevaselt kasutavad komi keelt vähesed

Komimaal kasutab ainult 15 inimest sajast igapäevaselt komi keelt, elanikest aga valdab komi keelt 17%. Sellest räägib viimane rahvaloendus.

sündmuse plakat, illustratiivne pilt

Komi keelt õpivad aga ligi 32000 õpilast ja 5500 last, keelt õpetab 540 õpetajat ja 430 kasvatajat. Esmapilgul tundub, et seda on palju, kuid paraku on siia loetud ka õpilased, kes vaid kaude komi keelega kokku puutuvad.

2021. aasta rahvaloenduse järgi oli komisid 143 516, ehk siis komide arv vähenes võrreldes 2010. aastaga 37 %. Komi keelt valdavaid inimesi aga on 108 958, nende arv vähenes 30 %. Komi keelt valdas 64 % komidest ning komi keelt pidas emakeeleks 66% komidest. Võrreldes teiste soome-ugri keeltega on see üks paremaid näitajaid.

21. mail tähistati Komi vabariigis esimest korda riiklikult komi keele ja tähestiku päeva. Vastav seadus jõustus 1. mail 2023. aastal.

„Nüüdsest tähistatakse maikuu kolmandal pühapäeval komi keele ja tähestiku päeva, mis aitab pöörata ühiskonna tähelepanu rahvuslike traditsioonide säilitamisele. Komi keel ja tähestik on meie ühine vara, austus, mis ühendab vabariigi elanikkonda. Emakeel on ema häll, rahva sajandite pikkune tarkus, see on õpetaja ja parma (taiga) keel. Meie ühine ülesanne on säilitada teda ja anda edasi oma lastele,“ märkis Komi Vabariigi valitsusjuhi asetäitja Galina Gabuševa.

Üle vabariigi toimusid komi keelt propageerivad üritused, millest põhiline osa oli mõeldud õpilastele ja üliõpilastele. Komi Vabariigis võeti 1992. aastal vastu keeleseadus ja komi keel sai riigikeele staatuse.