Jäta menüü vahele
23.02.2021

Komi riiginõukogu soovib regioonidele jätta senisest enam maksutulu

2020. aastal tehti suuri pingutusi maksude optimeerimisel, et saada enam toetust riiklikest programmidest.

Komi vabariigi riiginõukogu esitab Vene föderatsiooni kõrgeimatele riigivõimu organitele ettepaneku muuta föderaalset seadusandlust nii, see suurendaks Vene föderatsiooni kuuluvate vabariikide, kraide ja oblastite sissetulekuid. Ettepanekut hakati arutama 18. veebruaril.

Ettepaneku seletavas osas on kirjas, et koroonaviirusest tulenev 2020. aasta majanduskriis on tugevalt mõjutanud regioonide majandust, mis tuleneb järsult vähenenud maksulaekumistest, sest vähenenud on majanduslik aktiivsus, sisse on viidud erinevaid piiranguid, samuti on kukkunud naftasaaduste hinnad ja nõudlus nende järele.

Lisaks on regionaalsetest eelarvetest suurenenud tunduvalt väljaminekud, mis on läinud tervishoiule ja sotsiaalpoliitikale, täiendavatele maksetele majanduse toetamiseks ettevõtetele ja valdkondadele, kes on enim kannatanud koroonaviiruse läbi. See aga tähendab, et vabariigi eelarvest on 7,5 miljardi rubla ehk 83 miljoni euro võrra tehtud rohkem väljamakseid kui planeeritud. Teisisõnu on tekkinud on eelarve defitsiit, mis ületab planeeritu 42,4%.

Sellises olukorras tõusevad eriti teravalt esile küsimused, mis on seotud täiendavate sissetulekutega vabariiklikusse eelarvesse. 2020. aastal tehti suuri pingutusi maksude optimeerimisel, et saada enam toetust riiklikest programmidest. Samal ajal on keerulises majanduslikus olukorras Komi Vabariigi 2020. aasta eelarve tulude osa planeeritud 76,4 miljardi rubla asemel (840 miljonit eurot), täitunud vaid 62,7 miljardi rubla ulatuses, ehk siis puudujääk on 13,7 miljardit rubla.

„Kuna koroonaviirusel on pikaajaline mõju tulubaasile, valitseb ebaselgus pandeemia taandumise aegades ja asjaolu, et regioonidel puuduvad võimalused oma tulubaasi suurendamiseks, siis on igati põhjendatud meie ettepanek 1. jaanuarist 2022 tagastada regionaalsetesse eelarvetesse maksed, mis laekusid varem tsentraliseeritud korras föderaalsesse eelarvesse. See võimaldab kompenseerida osa covid-19 viirusest tulenenud kahjusid ja vähendada kommertslaenudest tulenevaid võlgnevusi, samuti riigivõlga,” öeldakse seletuses.

Konkreetsemalt kavatsetakse Vene föderatsiooni riigiduuma, Vene föderatsiooni föderatsiooninõukogu ja Venemaa valitsuse poole pöörduda järgmiste ettepanekutega:

  1. Vene föderatsiooni maksukoodeksi muutmisest, et ettevõtete tulumaksust 18% jääb vabariigi eelarvesse;
  2. Vene föderatsiooni maksukoodeksi muutmisest, et kivisöe kaevandamise maksust 5% jääb  vabariigi eelarvesse;
  3. Vene föderatsiooni maksukoodeksi muutmisest, et 100% bensiini- ja diislikütuse aktsiidimaksudest jääks vabariigi eelarvesse.

Need muudatused võimaldaksid suurendada laekumisi Komi vabariigi eelarvesse 9 miljardi rubla võrra, mis läheks vabariigi eelarve tasakaalus hoidmiseks ja sotsiaalsete kohustuste täitmiseks vabariigi elanikkonna ees.