Jäta menüü vahele
24.01.2020

Komi keele oskajate vähesus pärsib komikeelse teaduse arengut

Komi kultuurikeskus Sõktõvkaris käivitas komi keele kasutusvaldkondi käsitleva ümarlaudade sarja. Esimese teemana tuli aruteluks komi keele kasutus ja keeleoskajate vähesus teadussfääris.

Komi ajaloo-, keele- ja kirjanduse instituudi teadlane Aleksei Rassõhajev rääkis rahvuskaadri problemist. Ta rõhutas, et iga aastaga väheneb kooliõpilaste arv, kes õpivad komi keelt. See omakorda mõjutab teadust, sest ilma komi keelt valdamata pole võimalik komi keelt, kirjandust või rahvaluulet teaduslikult uurida. Samuti on vähenenud ülikoolis komi keelt õppivate üliõpilaste arv. Igal aastal lõpetab ülikooli umbes 10 komi üliõpilast.

Lugege lähemalt siin (nazaccent.ru, 23.01.2020)