Jäta menüü vahele
21.06.2018

Kolmes Komi vabariigi piirkonnas ei tunnistatud komi keelt emakeelena

Komi vabariigis pole just palju lapsevanemaid, kes sooviksid, et nende lapsed õpiksid komi keelt. Sellistele järeldustele võib tulla andmete põhjal, mille edastas infoagentuurile 7×7 Komi vabariigi haridus-, teadus- ja noorsoopoliitika minister Natalja Mihaltšenko.

2018. aasta kevadel õppis komi keelt kui emakeelt 4,75% lastest, sügiseks 4,8%. Protsentuaalselt on komi keelt kui emakeelt õppivaid õpilasi kõige enam Ižemski rajoonis, kus nad moodustavad 53,7% õpilaste koguarvust. Järgnevad Koigorodoki 34%, Ust-Kolõma 33% ja Kokerosi rajoon 29%-ga.

Sõktõvkaris on komi keelt kui emakeelt õppivaid õpilasi 1%. Ühtegi õpilast, kes õpiks komi keelt kui emakeelt ei leidunud Vorkutas, Troitsko-Petšorski ja Sõktõvdinski rajoonis.

Komi keele kui riigi keele valis õppimiseks aga 35% õpilastest. Kõige enam oli neid Udorski ja Priluzki rajoonides – 89%. Sõktõvkaris oli selliseid õpilasi 34,3% ja Vorkutas 10,7%.

 

Allikas: В трех муниципалитетах республики отказались признать коми язык родным (finugor.ru, 18.06.2018)