Jäta menüü vahele
03.08.2020

HTM hõimurahvaste programm kuulutab välja 2020. aasta kirjandusauhinna konkursi

HTM hõimurahvaste programmi nõukogu kuulutab koostöös Soome-Ugri Kirjanduste Assotsiatsiooniga välja kirjandusauhinna konkursi, et tunnustada uurali keelkonda kuuluvate omariikluseta hõimurahvaste omakeelseid kirjandusteoseid.

Alates 2007. aastast välja antav kirjandusauhind on asutatud udmurdi kirjaniku ja ühiskonnategelase Kuzebai Gerdi (1898–1937) auks. Gerdi sulest on ilmunud üle 400 luuletuse, lisaks poeeme, näidendeid, proosat ning mitmeid tõlketöid. Samuti oli ta udmurdikeelse lastekirjanduse rajaja.

Kirjandusauhinna nominendiks võib esitada uurali keelkonna keeles kirjutatud ilukirjandusliku originaalteose või ilukirjandusliku teose tõlke, mis on avaldatud viimase nelja aasta jooksul (2016—2020).

Kirjandusauhinna kategooriad:
1. Ilukirjanduslik proosateos (romaan, novellikogu, jutustus);
2. Luuleteos;
3. Tõlketeos (romaan, novellikogu, luulekogu, näidend, esseekogu, lasteraamat — eelistatud on tõlked uurali keeltest);
4. Lasteraamat;
5. Dramaturgiline teos (näidend, filmistsenaarium, ooperilibreto).

Auhinnafond on 2500 eurot. Žürii otsustab auhindade suuruse, mitu auhinda ja millises kategoorias välja antakse.

Taotlejad (auhinnale esitajad) peavad 1. septembriks 2020. a saatma hõimurahvaste programmi koordinaatorile:

NB! Avaldatud teoseid (2 eksemplari) võib saata ka posti teel. Postitamise tähtaeg on samuti 1. september 2020 (arvestatakse postitempli kuupäeva järgi):

Eelmise aasta konkursilt edasi suunatud taotluste puhul ei pea materjale uuesti esitama. Palume dokumendid ja materjalid saata ainult uute taotluste esitamisel. 

Kirjandusauhinna laureaadid kuulutatakse välja udmurdi kirjaniku Kuzebai Gerdi mälestusepäeval 1. novembril 2020.