Jäta menüü vahele
22.08.2019

Hõimurahvaste programmi kirjandusauhinna konkurss 2019

HTM hõimurahvaste programmi nõukogu kuulutab välja 2019. aasta kirjandusauhinna konkursi uurali keelkonda kuuluvatele hõimurahvaste kirjanikele ja tõlkijatele.

Kirjandusauhinna nominendiks võib esitada uurali keelkonna keeles kirjutatud ilukirjandusliku originaalteose või ilukirjandusliku teose tõlke, mis on avaldatud viimase nelja aasta jooksul (2015—2019). Auhinnad antakse välja teoste eest, mille kirjanduslik ja keeleline tase on ekspertide hinnangul märkimisväärne ja mis seega aitab kaasa keele säilimisele ja arendamisele.

Kirjandusauhinna kategooriad:
1. Ilukirjanduslik proosateos (romaan, novellikogu, jutustus);
2. luuleteos;
3. Tõlketeos (romaan, novellikogu, luulekogu, näidend, esseekogu, lasteraamat — eelistatud on tõlked uurali keeltest);
4. Lasteraamat;
5. Dramaturgiline teos (näidend, filmistsenaarium, ooperilibreto).

 
Auhinnafond on 2500 eurot. Žürii otsustab auhindade suuruse, mitu auhinda ja millises kategoorias välja antakse. Laureaat (laureaadid) kuulutatakse välja hukatud udmurdi kirjaniku Kuzebai Gerdi mälestuseks 1. novembril.

Taotlejad (auhinnale esitajad) peavad saatma:

  • avaldatud teos kahes eksemplaris;
  • 1–2 soovituskirja/eksperthinnangut (eesti, vene või inglise keeles);
  • avalduse (eesti, vene või inglise keeles), milles on märgitud, millises kategoorias auhinnale kandideeritakse, samuti nominendi nimi (ja pseudonüüm), sünnidaatum, töökoht, aadress, telefoninumber, elektronposti aadress;
  • varem avaldatud omaloominguliste ja/või tõlgitud teoste nimekirja (eesti, vene või inglise keeles).

Taotlemisel nõutavad teosed ja dokumendid tuleb vormistada arvutil.

Avalduse, soovituskirjad ja teoste nimekirja palume saata hiljemalt 1. septembriks 2019.

Eelmise aasta konkurssilt edasi suunatud taotluse puhul ei pea materjale uuesti esitama. Palume dokumendid ja materjalid saata ainult uute taotluste esitamisel.