Jäta menüü vahele
21.10.2019

Hõimurahvaste programm tunnustab soome-ugri rahvusteadlasi

Hõimurahvaste programmi rahvusteaduste auhind kuulutatakse pidulikult välja hõimupäeval, 19. oktoobril Hõimupäevade peakontsertil Eesti Rahva Muuseumis Tartus.

PRESSITEADE: Hõimurahvaste programmi nõukogu otsustas 19. oktoobril anda 2019. aasta rahvusteaduste auhinnad

  • uurali rahvaste rahvusteaduste alase teadustöö kategoorias Nikolai Anisimovile monograafia ««Диалог миров» в матрице коммуникативного поведения удмуртов» / „Maailmadevaheline dialoog udmurtide kommunikatiivse käitumise maatritsis“ (Tartu 2017) eest;
  • uurali keeltes avaldatud teadustöö kategoorias Vitali Mihhailovileteose «Калык ойпого – калык чон поянлык» (Joškar-Ola 2017) eest.

Nikolai Anisimovi kopsakas monograafia kätkeb Tartu Ülikooli eesti ja võrdleva rahvaluule osakonnas 2017. aastal kaitstud doktoritööd. Uurimuses antakse ülevaade udmurdi loodususundi maailmapildist, seejuures arusaamadest elavate ja surnute maailmade vahelise suhtluse võimalikkusest. Rituaalse käitumise analüüsis keskendub autor eeskätt matusekombestiku, esivanemate mälestamise ja vastsündinute kohtlemisega seotud tegevustele ja uskumustele. Tegemist on tiheda analüütilise tööga ning kiiduväärt on ka raamatu lõpus välja toodud udmurdi usundi lühiteatmik.

Vitali Mihhailovi monograafia mari suulisest rahvaloomingust koosneb kahest osast. Teose esimeses osas on esitatud (populaar)teaduslik ülevaade mari rahvaluule ajaloost, selle teooriast ja praktikast, põhjalikult on käsitletud kalendritähtpäevi ja seejärel žanriti kõiki mari folkloori alaliike. Autor lähtub seisukohast, et folkloorimaterjal on omapärane ajalooline dokument, mis koos teiste teadustega võimaldab luua (objektiivse) pildi mari rahva ajaloost. Folklooriteostes peegelduvad mari rahva arusaamad ümbritsevast maailmast, vaated elule, rahvafilosoofia ja etnopedagoogilised tõekspidamised. Monograafia teine osa esitab näiteid mari folkloorist. Raamat on mõeldud abivahendiks kooliõpetajaile, üliõpilastele, raamatukogutöötajaile ja folkloorikollektiividele.

Rahvusteaduste auhind antakse välja seitsmendat korda. Auhinna suurus mõlemas kategoorias on 1250 eurot.

Hõimurahvaste programmi rahvusteaduste auhind kuulutatakse pidulikult välja hõimupäeval, 19. oktoobril Hõimupäevade peakontsertil Eesti Rahva Muuseumis Tartus.

Lisateave:
Marika Alver
Hõimurahvaste programmi koordinaator

Allikas: MTÜ Fenno-Ugria Asutus, HTM hõimurahvaste programmi pressiteade, 19.10.2019