Jäta menüü vahele
21.02.2018

Hõimuklubis räägib Jaak Prozes soome-ugri rahvaste vandenõuteooriast

Fenno-Ugria hõimuklubide sarjas räägib kolmapäeval, 21. veebruaril kell 17.00 Eesti Keele Instituudis Fenno-Ugria Asutuse töötaja, ajaloolane Jaak Prozes Venemaal 1930. aastatel soome-ugri rahvaste koostöö vastu suunatud süüdistustest, mille alusel represseeriti enamik Venemaa soome-ugri rahvaste intelligentsist.

Tuntuim fabritseeritud vandenõu on 1932. aastal „avastatud“ Soome rahvaste vabastamise liit (SOFIN), mille eesmärgiks olevat olnud Soome protektoraadi all soome-ugri vabariikide konföderatsiooni asutamine. Venemaa soome-ugri rahvaste haritlasi süüdistati selle eesmärgi nimel aktiivse nõukogudevastase propaganda tegemises ning parteijuhtide vastu suunatud terroriaktide ette valmistamises. Vandenõulasi olevat innustanud oma iseseisvuse ja õiguste eest võitlema eestlased ja soomlased. Kummalisel kombel peeti aktiivsemateks Soome-poolseteks vandenõus osalejateks keeleteadlasi ja etnograafe. Eestlastest seostati vandenõuga näiteks ajaloolast ja vanavara kogujat Aleksander Põrki ning keeleteadlast Julius Mark. Vandenõu juhtimise süüdistuse sai udmurdi kirjanik Kuzebai Gerdi.

Tänapäevalgi pole vandenõuteooriad kuhugi kadunud, eelkõige süüdistatakse soome-ugri rahvaste haritlasi ja ühiskonnategelasi Eesti ja Soome kasuks töötamises. Nende riikide eesmärgiks aga on kritiseerida rahvusvähemuste olukorda Venemaal.

jaak-prozes-hoimuklubi

Fenno-Ugria korraldab alates 2001. aastast klubiõhtuid, kus astuvad üles hõimurahvaste, nende kultuuride ja keeltega tegelevad inimesed. Hõimuklubid toimuvad koostöös Eesti Keele Instituudiga. Korraldamist toetavad Tallinna Kultuuriväärtuste Amet, Eesti Kultuurkapital ja HTM hõimurahvaste programm.

Järgmine hõimuklubi toimub 7. märtsil ja siis räägib ajaloolane Peep Pillak Soome vabatahtlikest Eesti Vabadussõjas ja Eesti vabatahtlikest Soome Talve- ja Jätkusõjas. 21. märtsil tutvustab akadeemik Valter Lang uuemaid avastusi läänemeresoome rahvaste etnogeneesis.

Kõik huvilised on klubisse oodatud ja üritusest osavõtt on prii!

Lisateave:
Fenno-Ugria Asutus
Jaak Prozes

644 5119
info@fennougria.ee
https://fennougria.ee