Jäta menüü vahele
18.03.2016

Fenno-Ugria on moodustamas delegatsiooni soome-ugri rahvaste VII maailmakongressile

Tänavu 15.–17. juunil toimub Soomes Lahtis Sibeliuse kontserdimajas soome-ugri rahvaste VII maailmakongress „Soome-ugri rahvad: kestliku arengu poole“. Kongressile oodatakse ligi 400 delegaati kõigi soome-ugri rahvaste seast. Kongressile kutsutakse ka presidendid ja kultuuriministrid. MTÜ Fenno-Ugria Asutus maailmakongresside eestipoolse koordinaatorina on asunud moodustama 20-liikmelist Eesti delegatsiooni.

Delegaate oodatakse nii liikmesorganisatsioonidest, koostööpartnerite hulgast kui ka väljastpoolt. Eestlaste koordinaator kongressi korraldavas soome-ugri rahvaste konsultatiivkomitees Tõnu Seilenthal: „Eeldame, et delegaadid on tõsiselt huvitatud kongressi töös osalemisest ja esinevad ka ise mõnel istungil sõnavõtuga“. Kongressil käsitletavad teemad on soome-ugri rahvaste keelte ja kultuuride järjepidevus, soome-ugri inforuumi arenguperspektiivid, kodanikuühiskond ja võim, majandus ja keskkond ning demograafilised protsessid.

Vabas vormis sooviavaldusi oodatakse koos põhjenduse ja käsitletava teema lühikokkuvõttega hiljemalt 15. märtsiks. Lisaks delegaatidele võib Eestist osaleda kongressil 20 vaatlejat, kes võivad oma osalemissoovist teada anda kuni 15. aprillini. Vaatlejateks on oodatud ministeeriumide ametnikud, vabaühenduste eestvedajad ja teised, kelle töövaldkond on seotud kongressi teemadega. Meedia esindajad saavad end akrediteerida kongressile ajakirjanikena. Täpsemat infot kongressil osalemise kohta saab lisas olevast infokirjast ja kongressi kodulehelt.

Soome-ugri rahvaste maailmakongress on soome-ugri ja samojeedi rahvaste esindusfoorum, mis on sõltumatu valitsustest ja poliitilistest parteidest ning toetub oma tegevuses maailma soome-ugri rahvaste koostöödeklaratsioonile. Kongressi eesmärkideks on arendada ja kaitsta soome-ugri rahvaste rahvusteadvust, kultuure ja keeli, edendada soome-ugri rahvaste omavahelist koostööd, käsitleda aktuaalseid probleeme ja leida neile lahendus. Esimene kongress toimus 1992. aastal aastal Sõktõvkaris, seejärel on need toimunud iga nelja aasta tagant vaheldumisi Ungaris, Soomes, Eestis ja Venemaal. Eesti on järgmise, 2020. aasta kongressi korraldajamaaks.