Jäta menüü vahele
21.11.2018

Eesti Rahva Muuseumi 61. aastaraamat on pühendatud soome-ugri rahvastele

Ilmunud on ERMi aastaraamat, mis kannab järjekorranumbrit 61 ning on seekord pühendatud soome-ugri rahvastele.

 

Teadmine keelesugulusest ja enda kuulumisest soome-ugri rahvaste hulka on juba üle saja aasta olnud oluliseks osaks eestlaste rahvuslikust identiteedist ning on seda ka tänapäeval. Samas ei ilmu eestikeelseid teadusartikleid soome-ugri rahvastest just sageli. ERM on hõimurahvaste vastu huvi tundnud asutamisest saati ning ERMi aastaraamat on sobiv paik koondamaks mitte ainult meie oma teadurite, vaid ka kolleegide analüüse, mõtisklusi ja kirjeldusi soome-ugri kultuuridest, nende uurimisest ja representeerimisest.

Aastaraamatu avaartiklis vaatavad püsinäituse “Uurali kaja” juhtkuraator Svetlana Karm ning kontseptsiooni autor Art Leete tagasi koos ERMi uue hoonega avatud näituse tegemise köögipoolele.

Järgnevaid artikleid ühendavaks märksõnaks on välitööd soome-ugri rahvaste juures. Esmalt pööravad Indrek Jääts ja Tatiana Alybina pilgu ajalukku, et analüüsida omaaegsete kolleegide tegemisi vepslaste juures (1960. aastail) ning Marimaal (1990. aastate algul). Eva Toulouze ja Nikolai Anisimov võtavad oma artiklites luubi alla tänapäevaste udmurtide erinevad rituaalid. Mõlemad uurimused põhinevad eeskätt autorite endi välitöömaterjalil. Piret Koosa, kes on juba kümmekond aastat uurinud Komimaa usuelu, eeskätt üht väikest evangeelsete kristlaste kogukonda, lahkab isiklikele kogemustele toetudes selliste välitöödega kaasnevaid praktilisi ja eetilisi väljakutseid.

Laur Vallikivi vaatleb Eesti ja Soome protestantlike kristlaste misjonitööd postsotsialistliku Venemaa soome-ugri (uurali) rahvaste juures ning leiab, et usukuulutajate kultuure muutev jõud on paiguti päris suur ja mitte tingimata positiivne.

Toimetus: Pille Runnel (peatoimetaja), Indrek Jääts, Agnes Aljas

Artiklid

  • Svetlana Karm, Art Leete. “Uurali kaja Eesti Rahva Muuseumis”
  • Indrek Jääts. “Eesti etnograafid lõunavepsa külades 1965–1969”
  • Tatiana Alybina. “Mari usukombed läbi kaamerasilma: Tiia Peedumäe välitööd Mari Vabariigis aastatel 1991–1992”
  • Eva Toulouze. “Kaama-taguste udmurtide sügispalvus: rituaali etnograafiline kirjeldus välitööde põhjal”
  • Nikolai Anisimov. “Mälestamisrituaal tšekan nüüdisaegse udmurdi küla etnokultuurilisel maastikul”
  • Piret Koosa. “Etnoloogilised välitööd religioosses kontekstis Komimaa kristlaste näitel”
  • Laur Vallikivi. “Soome-ugri misjon: Eesti kristlaste hõimutöö Venemaal”
  • Ülevaated. Eesti Rahva Muuseum: 2017

Raamatu väljaandmist toetavad Eesti Kultuurkapital ja Hõimurahvaste Programm.

Aastaraamatut saab soetada ERMi e-poest ja muuseumipoest kohapeal.