Jäta menüü vahele
15.12.2021

Viljandis meenutati legendaarset ersa muusikut Vladimir Romaškinit

Legendaarse ersa folkloristi ja rahvamuusikut, folklooriansambli Toorama asutaja 70. sünniaastapäevale pühendatud konverentsil esinesid teiste hulgas ka mokša rahvalaulu-pärandit käsitlevate ettekannetega folkloristid Eestist ja Mordvamaalt.

Viljandi Pärimusmuusika Aidas toimus legendaarse ersa folkloristi ja rahvamuusiku, folklooriansambli Toorama asutaja Vladimir Romaškini ehk Jovlan´Olo 70. sünniaastapäevale pühendatud hübriidkonverents, kus lisaks ettekannetele jagati ka mälestusi paljude eestlaste sõbraks saanud muusikust.

Romashkin_viljandi_konverents_peakorraldajad

Vladimir Romaškin oli ersade liider, kes mõtles oma rahva ja emakeele tuleviku peale. Ta omas annet haarata inimesi jäägitult, panna end kuulama. Ta energia ja hääle mõju olid nii lummavad.

meenutab Jaak Prozes – üks neist, kes Eestis Romaškini esinemisi korraldas

Konverentsil esinesid Romaškini ja Toorama tegevust ning mokša rahvalaulu-pärandit käsitlevate ettekannetega folkloristid Eestist ja Mordvamaalt. Tervituseks võtsid sõna korraldajad,  Mordva Vabariigi kultuuri, rahvuspoliitika ja arhiivinduse ministeeriumi asekantsler Aleksander Kargin, Eesti Vabariigi kultuuriministeeriumi lõimumisvaldkonna rahvusvaheliste suhete juht Anne-Ly Reimaa,   aga ka folklorist Ingrid Rüütel. Romaškinit meenutasid ansamblikaaslased ja kaasteelised Mordvamaalt, tema sidemetest Eestiga rääkisid kirjanik Kauksi Ülle, Jaak Prozes ja ersa Raissa Klinova.

Konverentsi korraldasid ersa kultuuriühing Sjatko ja Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiiv koostöös paljude organisatsioonidega Eestis ja Mordvamaal. Toetasid Kultuurkapital ning HTM hõimurahvaste programm ja Vitali Romaškin. Konverentsi töökeel oli vene keel, aga kõlas ka eesti, ersa ja mokša keel.

11.00 Saabumine, tervituskohv
11.30 Näituse “Jovlan´ Olo 70” avamine. Näitusel on Vladimir Romaškini ja ansambli Toorama fotod, CD-plaadid, meedia-väljavõtted, kroonika, mälestused, käsikirjad, pöördumised Mordva võimude poole, autasud. Koostajad: Natalia Abrosimova, Taive Särg, kujundaja Stanislav Antipov.

12.00 KONVERENTSI PIDULIK AVAMINE 

Avalaul ansamblilt Toorama

Natalia Abrosimova, Taive Särg, konverentsi peakorraldajad
Ingrid Rüütel, Eesti Kirjandusmuuseumi vanemteadur
Anne-Ly Reimaa, kultuuriministeeriumi lõimumisvaldkonna rahvusvaheliste suhete juht
Aleksander Kargin, Mordva Vabariigi kultuuri, rahvuspoliitika ja arhiivinduse ministeeriumi asekantsler

12.15 TEADUSLIKUD ETTEKANDED
12.15 Jüri Naumkin, Gnesinite-nimelise Venemaa Muusikaakadeemia rahvalaulu kateedri dotsent, etnokultuuri instituudi BiZ õppejõud, Moskva muusikalise kammerteatri El Art kunstiline juht
 Särava muusiku, etnoloogi, filmidokumentalisti ja ühiskonnategelase Vladimir Romaškini loominguline pärand.
– Творческое наследие В.И. Ромашкина – видного музыканта, этнографа, кинодокументалиста и общественного деятеля
.
12.30 Tatiana Tjurina, Ogarjovi nimelise Mordva Riiklik Ülikooli rahvuskultuuri instituudi dotsent, ansambli Razguljai kunstiline juht
– Ansambli Toorama loometee algus ja kujunemise lätted.
– Начало творческого пути и истоки формирования ансамбля “Торама”.

12.40 Maria Korepanova, bessermani kreži uurija ja laulja
– Bessermani krež: kohaliku muusikatraditsiooni hoidmise ja arendamise spetsiifika. Lauluteraapia metoodika tutvustamine.
-Бесермянские крези: специфика сохранения и развития локальной музыкальной традиции. Презентация вокально-терапевтической методики.

12.50 Arutelu

13.00 ESIMENE MÄLESTUSTE PLOKK: räägivad ersad
V. Romaškini nimelise Etno-Kudo muuseumi direktor Kalaganon´ Kerjaz (Petr Rjabov), ersa naisetühingu Litova juht, golkloorirühma Lamzur´ juht Raissa Štšankina, V. Romaškini nimelise ansambli Toorama kunstiline juht Andrei Romaškin, Toorama laulja Aleksandr Utševatkin, Morama kunstiline juht Gennadi Dulkin,
13.48 Lõunapaus

14.15 TEINE MÄLESTUSTE PLOKK: räägivad eestlased ja eesti ersad
Eesti ersa-mokša liikumise algataja, kultuuriühingu Sjatko endine esinaine Raissa Klinova, Fenno-Ugria Asutuse nõunik Jaak Prozes, kirjanik Kauksi Ülle.

14.40 TEADUSLIKUD ETTEKANDED
14.40 Galina Kurševa, Mordva vabariigi humanitaarteaduste instituudi professor ja direktor, 
Vladimir Romaškini teadusliku pärandi tähtsus mordva rahva muusikakultuuri arengus.
-Значение научного наследия В.И. Ромашкина в развитии музыкальной культуры мордовского народа.

14.55 Žanna Pärtlas, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia vanemteadur
Mokša laulud 40 aastat hiljem.
-Мокшанские песни 40 лет спустя.

15.15-16.00 PÄRIMUSMUUSIKA KONTSERT
Esinevad Vladimir Romaškini nim. ansambel Toorama (kunstiline juht Andrei Romaškin, Saransk), ersa folklooriansambel Morama (kunstiline juht Gennadi Dulkin, Saransk), Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia laulurühm, eesotsas Janika Oras ja Leanne Barbo, ersa ansambel Kilejne (Tallinn), bessermani lauljanna Maria Korepanova(Tallinn), videod Vladimir Romaškini ja Toorama esinemistest Eestis.
Konverentsi ajal on üleval udmurdi maalikunstniku Stanislav Antipovi maalinäitus „Soome-ugri muusikamaailm“.


Toetajad: HTM hõimurahvaste programm, Eesti Kultuurkapital, Vitali Romaškin

Koostööpartnerid: V. Romaškini nimeline Etno-Kudo muuseum, Mordva Vabariigi Aleksander Puškini nimeline rahvusraamatukogu, Mordva Vabariigi kultuuri-, rahvuspoliitika ja arhiivinduse ministeerium, Fenno-Ugria Asutus, Eesti Kirjandusmuuseumi Arhiivraamatukogu, V. Romaškini nimeline ansambel Toorama

Natalia Abrosimova: 
ersalanna@gmail.com 
5567 0561 
Ersa kultuuriühing Sjatko

Taive Särg 
taive@folklore.ee 
5622 7586 
Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiiv
Konverentsil osalejad. Foto: ersa kultuuriühingu Sjatko kogu

Mälestuspäeva raames on sai vaadata ka korraldajate koostatud dokumentaalnäitus. Päeva lõpetas hübriidvormis pärimusmuusikakontsert, kus ersa ja mokša mitmehäälseid laule esitasid ersa folklooriansamblid Toorama ja Morama Saranskis ning Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia laulurühm eesotsas etnomusikoloog Janika Orase ja Leanne Barboga, Väike Hellero ning ersa laulansambel Kilejne.

Seepärast me laulamegi, valjusti ja läbitungivalt, ning meis on väga palju energiat, raevu. Sest aimame – nüüd kohe saabub lõpp. Tahame seda ennetada, takistada meie rahvast ja maad kadumast.

Vladimir Romaškin 1999. aastal ajalehele Postimees antud intervjuus

Kes ta oli?

Vladimir Romaškin ehk oma nimega Jovlan´ Olo (6.09.1951 – 29.08.2002) lõpetas 1980. aastal Kaasani konservatooriumi koorijuhina ning töötas Mordva keele-, kirjanduse- ja ajalooinstituudi teadur folkloristika alal. 1990. aastal asutas Romaškin praeguseni tegutseva folklooriansambli Toorama, populariseerimaks ersa ja mokša mitmehäälset meestelaulu, samuti juba unustusehõlma vajunud muusikainstrumente nagu näiteks garzi – viiul, njudi – vilepillid. 
Eesti pärimusmuusikasõbrad said teda kuulata nii hõimupäevadel, ersa keele päevadel kui ka Viljandi pärimusmuusikafestivalidel. 
President Lennart Meri autasustas 2001. aastal väljapaistvat loojat Maarjamaa Risti teenetemärgiga.