Jäta menüü vahele
26.05.2017

Eesti raamatukogu sai väärtusliku hungaroloogiaalase raamatuannetuse

Keeleteadlane ja emeriitprofessor Petro Lõzanets (ungaripäraselt Lizanec Péter) annetas Tallinna ülikooli akadeemilisele raamatukogule oma kogutud teoste sarja, mis on ilmunud aastatel 2009–2015 ja koosneb 33 köitest. Kogutud tööde 33. köide (ilmunud 2015) sisaldab teadusalast kirjavahetust muu hulgas Eesti fennougristidega (Paul Ariste, Ago Künnap jt). Raamatuid järk-järgult töödeldakse ja paigutatakse kogudesse.

Ukraina Užgorodi ülikooli hungaroloogiakeskuse juhataja professor Petro Lõzanets on peamiselt käsitlenud Taga-Karpaatia ungari keelt ja sealse ungari keele murrete kontakte naabruses kõneldavate keeltega, esmajoones ukraina ja russiini keelega. Ta on oma pika karjääri jooksul pidanud loenguid mitmel pool välismaal, sealhulgas fennougristika kongressidel Eestis ja Soomes.

Professor Lõzanets annetas oma kogutud tööde sarja Eesti raamatukogule, et tutvustada oma mitmekülgse teadustöö saavutusi teadlastele ja keelehuvilistele ka väljaspool Ukrainat. Ta on olnud Eesti Teaduste Akadeemia väljaantava fennougristikaalase ajakirja „Linguistica Uralica“ toimetuskolleegiumi liige aastatel 1975–2004 (kuni 1990. aastani kandis ajakiri nime “Советское Финно-Угроведение”).

Professor Petro Lõzanets on sündinud 1930. aastal Taga-Karpaatias valdavalt russiinidega (hutsuulidega) asustatud Izvori külas (praegu Rodnõkivka) toonases Tšehhoslovakkias. 1953. aastal lõpetas ta kiitusega Užgorodi riikliku ülikooli filoloogiateaduskonna ukraina keele ja kirjanduse eriala ja 1959. aastal kaitses ta Lvivi Ivan Franko ülikoolis kandidaadiväitekirja teemal “Taga-Karpaadi oblasti Võnogradivi rajooni Tisza-taguse ala ukraina murded”. Aastal 1971 kaitses ta samas ülikoolis doktoriväitekirja, mille teemaks oli ukraina ja ungari keele vahelised kontaktid Taga-Karpaatia keelematerjali näitel. Doktoritöö põhjal ilmus 1970–1976 kolmes köites raamat ungari laensõnadest Taga-Karpaatia ukraina ja russiini keeles, mis pälvis nii NSV Liidu kui ka Lääne teadlaste kõrge hinnangu. Alates 1972. aastast töötab ta Užgorodi (ungaripäraselt Ungvári) ülikooli ungari keele professorina, 1988. aastal asutas ta samasse ülikooli ka ungari keele keskuse. 1992–2003 avaldas professor Lõzanets kolmeköitelise Taga-Karpaatia ungari keele murrete sõnaraamatu. Samuti ilmusid tema eestvõttel 2000. aastate algul mitmed ukraina-ungari ja ungari-ukraina sõnaraamatud.

 

hungaroloogia-raamatuannetus-fennougristika
Professor Petro Lõzanetsi (Lizanec Péteri) kogutud teadustööd. Foto: TLÜ akadeemiline raamatukogu.

Allikas: Kaks suurt raamatuannetust (28. aprill 2017, TLÜ akadeemiline raamatukogu)