Jäta menüü vahele
12.06.2023

Tallinna Inglise Kolledži õpilased Fenno-Ugria raamatukogus

Fenno-Ugria raamatukogu ja ruume külastasid 9. juunil koos õpetaja ja Fenno-Ugria haridusprojektide juhi Maarja Vinkeliga Tallinna Inglise Kolledži 6. klassi õpilased, kes said ülesande tutvuda lähemalt nelja rahva – liivlaste, vadjalaste, udmurtide ja ungarlaste kirjandusega.

TIK lapsed 9.06 Fenno-Ugria kontoris

Õpilased leidsid raamaturiiulitelt luulekogusid ning analüüsisid neid möödunud õppeaasta ja läheneva suve valguses, otsides hõimurahvaste kirjapandud ridu, mis enim kõnetaksid. Lisaks said õpilased otsida kirjandusest rahvaste kultuuridele või eluviisile omaseid jooni, nii tõdeti näiteks liivlaste kohta, et rannakülad ja side merega kajastub ka nende luuletustes, ungarlaste puhul täheldati aga luules lõbusust ja temperamentsust. Ühes raamatute uurimisega said õpilased kiire meeldetuletuse ka sellest, kellest üldse räägime, kui räägime soome-ugri rahvastest. Tutvuti ka Fenno-Ugria kohapealsete võimalustega – lisaks raamatukogu uurimisele uudistati ka soome-ugri lauamänge.

Tekst ja foto: Maarja Vinkel