Jäta menüü vahele

Uurali rahvaste looduslikud pühapaigad

Koostajad: Tartu ülikooli looduslike pühapaikade keskus, Hiite Maja SA, pilte tutvustavad tekstid koostas Ahto Kaasik.
Väljaandja: MTÜ Fenno-Ugria Asutus

Fotonäitus koosneb soomlastesaamidevepslastekarjalasteisuriteliivlastekomideudmurtidemarideersademerjalastehantidemetsaneenetsitesetode ja eestlaste pühapaikade ülesvõtetest, mis on valitud Maavalla hiite kuvavõistlusele 2014. aastal saadetud tööde hulgast.

täpsemalt
Saku Vallaraamatukogu
Teaduse 1, Saku alevik
Harjumaa 75501
1.-30.08.2022

Sündmus on osa sarisündmusest Soome-ugri rändnäitused