Jäta menüü vahele
virtuaalnäituse vaade

Tuleviku kaasavara

Pärandmoe virtuaalne näitus "Tuleviku kaasavara" on avatud"!
Külastada saad nüüd ja kohe – ava vaid videoaken ja süvene!

Virtuaalnäitus on VIII soome-ugri rahvaste maailmakongressi jaoks loodud kolmeosaline digitaalnäitus, mis tutvustab pärandi rikkuse laialdast kasutusvõimalust moekunstis, on avatud nüüd ka laiemale publikule. Näitusel antakse professor Piret Pupparti juhatusel ülevaade EKA moetudengite viimaste aastate etnograafilise moeloomingu sisust. Kõnekate näidetena sellest, mil viisil pärand inimeseks ja loovisikuks olemist mõjutada võib, on näitusel esitatud Karl Joonas Alamaa installatsioon “Õunapuu all — hommage hoolele” ja Lisette Sivardi performance “VÖÖ”.

Pärandmoe virtuaalset näitus saad külastada nüüd ja kohe: ava vaid videoaken ja süvene!


“Tuleviku kaasavara” pakub sissevaadet rõivaste pärandkultuuri kaasajastamisse moe kaudu. Riiete näol on tegu ühe rikkalikuma kaasavaraga minevikust, mis on keele kõrval püsinud ja mille traditsioonide ning praktikate elujõuline ühesvõtmine tulevikku sõltub selle kaasajastamise edukusest, sh vastavate protsesside atraktiivsusest.

“Traditsioonilisel rahvarõival, mineviku peeglil, on ühiskonnas väljakujunenud koht, ent selle vahevormidel (sh pärandkultuurist inspireeritud riietel) on täita oma osa oskuste ja teadmiste säilimisvõimaluste paljundamisel. Seepärast on tõlgenduste otsinguil külvatud seemned ning neist tärkavad võrsed kultuuri taaselustamise ja avastamise aspektist märgilise tähendusega, võimaldades luua paikkondliku identiteediga rikastatud rõivaid nii tänaseks kui homseks.”

EKA moeosakonna juht Piret Puppart näituse loomise põhjustest.

Eesti Kunstiakadeemia moeosakonnas on rahvarõivaste ja pärimuse interpreteerimisega tegeletud juba 1940. aastatest alates ning selle aja jooksul kogunenud kogemuste pagas on silmapaistvalt mitmekesine. Piret Puppart annab videoringkäigu raames ülevaate esivanemate kultuuri pärandamisest ja taaselustamisest viimasel kümnendil. Sektsioon selgitab etnograafilise materjali inspiratsiooniallikana kasutamise põhjuseid, loogikat ja eetikat ning esitab selle toetuseks mitmeid illustreerivaid näiteid. Klippi rikastab kunstnik Kärt Summatavetijuhtkiri pärimusmaastike mõjusfääridest kaasaegses disainis.

Tuleviku kaasavara. Piret Puppart / ERM @Youtube

“Õunapuu all – hommage hoolele” (2020)

Karl Joonas Alamaa teos “Õunapuu all – hommage hoolele” (2020) seob omavahel etnograafilise traditsiooni, Setomaalt pärit juured ja vanavanemalt lapselapsele pärandatud loo tingimusteta hoolest ning eneseohverdusest läbi emaliku prisma, toonitades hoole ja inimliku empaatia olulisust. “Tihtipeale kipume inspiratsiooniotsingutel suunduma endast päris kaugele, teisisõnu arvame ekslikult, et teame juba siinse, ka praeguse hetke kohta piisavalt, ent pärand ei ole vaid esmapilgul tajutav ilu, vaid pakatab sisust, mis voolib meie maailmataju,” kirjeldas Alamaa oma protsessi.

Õunapuu all. Karl Joonas Alamaa / ERM @Youtube

“VÖÖ” (2019)

Lisette Sivardi teos “VÖÖ” (2019) on tantsuline lavastus ornamendi kõne- ja mõjuvõimest, selle kadunud sümbolirikkusest, tööarmastusest ning siin- ja sealpoolsusest. Tõlgendades rahvuslikke kirivöid, lõi Sivard liikumis- ja inim(keha)keskse “Vöö”, mille tsentriks on performatiivne seitsmemeetrine kihnu lambavillast hiigelvöö, mis ärkab ellu vaid koos inimestega, kelle jäsemed liiguvad nii vöös, vööl kui vööga, tekitades sel viisil ornamente. Mustreid loovad ühtekokku kaheksa inimese ihuliikmed – märk sellest kui oluline on loomis- ja hoidmisprotsessis koostöö. Autori kommentaar: “Kui hakkasin pärimuskultuuriga tegelema, ei osanud ma arvata, et võin pärimusse ära armuda. Nüüdseks mõtlengi, et see on üks valdkondadest, millega soovin tulevikus edasi töötada, sest olen mõistnud, et tollane mõttemaailm on inspiratsiooniallikana niivõrd viljakas ning sellega töötades ei pea tingimata olema tagasihoidlik ja konservatiivne. Senikaua kui suhtuda esivanematesse austusega, on meile pärandatud materjaliga töötamiseks piiramatult võimalusi.”

VÖÖ. Lisette Sivard / ERM @Youtube

Tule näitusele! 

#eestirahvamuuseum #tulevikukaasavara

16.06.-16.10.2021
Veebinäitus
VIII maailmakongressi logo

Sündmus on osa sarisündmusest VIII soome-ugri rahvaste maailmakongress