Jäta menüü vahele

“Kuidas kõnelevad soome-ugrilased oma jumalatega?”

Fenno-Ugria Hõimuklubi sügishooaja avaõhtu!

Korraldaja: Fenno-Ugria Asutus koostöös MINDmedia ja teadusportaaliga Novaator 
Vaatajatel on võimalus ka küsimusi esitada.
Fenno-Ugria Hõimuklubi sügishooaja avaõhtu 

Juttu tuleb sellest, millised on soome-ugri rahvaste jumalad, kuidas neid on uuritud ja kuidas nendega suhelda. Soome-ugri jumalate küsimus on teadlaste tähelepanu köitnud juba paarsada aastat. Ettekandes vaadatakse üle, mida on praeguseks välja selgitatud.

Teema üle arutleb Tartu Ülikooli etnoloogiaprofessor ning kultuuriteaduste instituudi juhataja Art Leete.

Leete on avaldanud mitmeid uurimusi ja väljaandeid soome-ugri rahvastest ”Kazõmi sõda: šamanistliku kultuuri allakäik Lääne-Siberis”, “Soome-ugri saladused” jpm.

Fenno-Ugri @YouTube

Fenno-Ugria Hõimuklubi alustas tegevust 2001. aastal. Klubiõhtutel astuvad üles hõimurahvaste, nende kultuuride ja keeltega erinevalt seotud inimesed. Koos arutletakse soome-ugri rahvaste kultuuri, sotsiaalse, poliitilise ja majandusliku olukorra üle ning vaadeldakse fennougristika arengusuundi.

Hõimupäevad on soome-ugri rahvaid tutvustav ja koostööd edendav sündmustesari, mille peamiseks eestvedajaks on Fenno-Ugria Asutus. Sel aastal kannab festival pealkirja “Põlisrahvad ja loodus”. Teema läbib nii filme kui näituseid, ent pikemalt käsitletakse põlisrahvaid ja nende traditsioonilist elukeskkonda puudutavaid küsimusihõimupäevade konverentsil. Jälgi Fenno-Ugria kodulehel rohelisi lehekesi🍃 ja leia mahukas programmist just meelepärane sündmus!

20.10.2021
17:00-19:00

Sündmus on osa sarisündmusest Hõimuklubi hooaeg 2021/2022