Jäta menüü vahele

Ersa keelemeel

Fenno-Ugria korraldab

Korraldajad: MTÜ Fenno-Ugria Asutus, Eesti Keele Instituut

Toetajad: Tallinna Kultuuriamet, Eesti Kultuurkapital, HTM hõimurahvaste programm.


Soome-ugri keeleteadlane Jack Rueter Helsingi Ülikoolist räägib Mordvamaal elavate ersade ja mokšade erinevatest identiteetidest, samuti ersa keele võimalustest digiajastul.

Sven-Erik Soosaar tutvustab Eesti Keele Instituudis koostatud elektroonilist eesti-ersa sõnaraamatut.

Soome-ugri keelte volga rühma kuuluvad ersa ja mokša keel on üsna sarnased, kuid erinevusi leidub kõigil keeletasanditel: häälikuis, grammatikas, sõnavaras. Neid keeli kõnelevaid inimesi nimetatakse asukohamaa järgi mordvalasteks. Aeg-ajalt on tehtud katseid luua mordva ühist kirjakeelt, mis lingvistide arvamusel viiks aga mõlema keele väljasuremiseni.

Mordvalased (ersad ja mokšad) on ühed tänapäeva suurimad soome-ugri rahvad. Venemaal elavate rahvaste hulgas on nad arvuliselt kaheksandal kohal. Venemaa 2010. aasta rahvaloendusel määratles end mordvalasena 744 236 inimest. Neist 57 008 määratlesid oma rahvuseks ersa ja 4767 mokša. Eestis elas 2011. aasta rahvaloenduse andmeil 562 mordvalast.

Ersa keele päeva tähistakse keeleteadlase, ühiskonnategelase ning esimese ersa keele professori Anatoli Rjabovi (1894-1938) sünniaastapäeval 16. aprillil. Traditsiooni algatas Ersa keele päästmise fond 1993. aastal Mordvamaal Saranskis, hiljem levis see ersa kogukondadesse ka mujal Venemaal. 1994. aastast tähistatakse ersa keele päeva ka Eestis. Tänavused üritused on pühendatud Anatoli Rjabovi 125. sünniaastapäevale. Rjabov hukati 1938. aastal repressioonide käigus. 

PhD Jack Rueter on kaitsnud 2010. aastal doktorikraadi Helsingi ülikoolis uurimusega omistusliidete kasutamisest ersa keele morfoloogilises süsteemis ja töötab samas grandiuurijana. Tema üheks uurimisvaldkonnaks on soome-ugri keelte toimimine digiajastul. Pikka aega on ta töötanud ka Mordva riikliku ülikooli soome keele lektorina.

Eesti Keele Instituudi teaduri Sven-Erik Soosaare põhiliseks uurimisvaldkonnaks on eesti keele sõnavara ajalugu. Ühtlasi on ta instituudis välja antavate elektrooniliste soome-ugri keelte sõnaraamatute toimetajaks. Klubisse on oodatud kõik huvilised, osavõtt on tasuta. Fenno-Ugria korraldab klubiõhtuid, kus astuvad üles hõimurahvaste, nende kultuuride ja keeltega erinevalt seotud inimesed alates 2001. aastast. Hõimuklubid toimuvad koostöös Eesti Keele Instituudiga. Hõimuklubi toimub eesti keeles ning on pühendatud ersa keele päevale (16.04) ja ÜRO põliskeelte aastale.

17.04.2019
17:00-19:00

Sündmus on osa sarisündmusest Hõimuklubi hooaeg 2018/2019