Jäta menüü vahele
30.04.2021

Soome-ugri rahvaste maailmakongressi vaatlejaks saab registreerida 31. maini

Tartus 16.-18. juunil k.a. toimuv VIII soome-ugri rahvaste maailmakongress viiakse läbi hübriidvormis: osaleda on võimalik nii kohapeal Tartus kui ka veebi vahendusel. Ajakirjanike akrediteerimine lõpeb 7. juunil.

TÄIENDATUD! Tänavu 16.-18. juunini Tartus toimuv VIII soome-ugri rahvaste maailmakongress viiakse läbi hübriidvormis osaleda on võimalik nii kohapeal Tartus, ERMis (arvestades kehtivaid piiranguid) kui ka veebi vahendusel. On-line vaatlejate registreerimine kestab 31. maini.

Kongressi teemadest sisuliselt huvitatud inimesed on oodatud kongressile vaatlejatena. Vaatlejad saavad nagu delegaadidki jälgida kongressi plenaaristungeid ning osaleda aktiivselt valitud teemaistungi töös. Vaatlejate osalemistasu on 50 eurot, mis tuleb tasuda kas ise või esindatava organisatsiooni kaudu.

Delegatsioonid pannakse kirja 30. aprilliks!

Vaatlejate registreerimine on lõppenud.

Kutsume ajakirjanikke kajastama kongressi, akrediteerimiseks palume end eelnevalt registreerida. Võimalus selleks kestab 7. juunini k.a.

Maailmakongress on soome-ugri ja samojeedi rahvaste esindusfoorum, mis on sõltumatu valitsustest ja poliitilistest parteidest.

Kongressi teema on „Kultuurimaastikud – keel ja meel“ ning käsitletakse järgmisi teemasid:  kodanikuühiskonna tegevus soome-ugri keelte säilitamisel ja arendamisel,  soome-ugri kultuurid – traditsiooni(lise)st kaasaegseni, soome-ugri rahvad muutuva keskkonna tingimustes ja massikommunikatsioon. Teemaistungite täpsem sisu ja kongressi esialgne päevakava on kongressi kodulehel www.tartu2021fu.ee.

Teemaistungite töökeeled on eesti, inglise ja vene (sünkroontõlkega).

Eestlaste delegatsiooni moodustab vastavalt 03.06.2020 üldkoosolekult saadud volituse alusel MTÜ Fenno-Ugria Asutuse juhatus.

MTÜ Fenno-Ugria Asutus on VIII soome-ugri rahvaste maailmakongressi korraldaja, teemaistungeid valmistatakse ette koos Soome-Ugri Rahvaste Konsultatiivkomiteega

TÄPSEMALT

VIII soome-ugri rahvaste maailmakongress toimub 16.-18. juunil k.a. Tartus Eesti Rahva Muuseumis. Kongressi ava- ja lõputseremooniaid saab jälgida ka otseülekandena err.ee portaalis ning Fenno-Ugria kodulehel. 

Sotsiaalmeedias (Facebook, Instagram) saab soome-ugri rahvaste maailmakongressiga seotud sündmusi jälgida teemaviidetega #tartu2021fu ja #FennoUgria.

korraldaja, toetajate ja partnerite logod