Soome-ugri rahvaste maailmakongressi vaatlejaks saab registreerida 31. maini

TÄIENDATUD! Tänavu 16.-18. juunini Tartus toimuv VIII soome-ugri rahvaste maailmakongress viiakse läbi hübriidvormis: osaleda on võimalik nii kohapeal Tartus, ERMis (arvestades kehtivaid piiranguid) kui ka veebi vahendusel. On-line vaatlejate registreerimine kestab 31. maini.

Kongressi teemadest sisuliselt huvitatud inimesed on oodatud  kongressile vaatlejatena. Vaatlejad saavad nagu delegaadidki jälgida kongressi plenaaristungeid ning osaleda aktiivselt valitud teemaistungi töös. Vaatlejate osalemistasu on 50 eurot, mis tuleb tasuda kas ise või esindatava organisatsiooni kaudu.Täpsemat infot ja registreerimislingi leiab kongressi kodulehelt.

Delegatsioonid pannakse kirja 30. aprilliks!

NB! Kongressi kohapealse vaatlejana saab end registreerida 15. maini k.a. On-line vaatlejate registreerimine kestab 31. maini k.a.

Meediaväljaannete esindajad saavad end kongressi kodulehel akrediteerida ajakirjanikena.

Maailmakongress on soome-ugri ja samojeedi rahvaste esindusfoorum, mis on sõltumatu valitsustest ja poliitilistest parteidest.

Kongressi teema on „Kultuurimaastikud – keel ja meel“.

Kongressil käsitletakse järgmisi teemasid:  kodanikuühiskonna tegevus soome-ugri keelte säilitamisel ja arendamisel,  soome-ugri kultuurid – traditsiooni(lise)st kaasaegseni, soome-ugri rahvad muutuva keskkonna tingimustes ja massikommunikatsioon. Teemaistungite täpsem sisu ja kongressi esialgne päevakava on kongressi kodulehel www.tartu2021fu.ee.

Teemaistungite töökeeled on eesti, inglise ja vene (sünkroontõlkega).

Eestlaste delegatsiooni moodustab vastavalt 03.06.2020 üldkoosolekult saadud volituse alusel MTÜ Fenno-Ugria Asutuse juhatus.

MTÜ Fenno-Ugria Asutus on VIII soome-ugri rahvaste maailmakongressi korraldaja, teemaistungeid valmistatakse ette koos Soome-Ugri Rahvaste Konsultatiivkomiteega. 

Täpsemalt:

Print Friendly, PDF & Email