Jäta menüü vahele
30.09.2016

Soome-ugri festival Lätis 2016

Riia Läti Seltsi eestvedamisel korraldatakse 30.09−02.10.2016 juba kolmandat korda soome-ugri rahvaid tutvustav festival, mille raames toimuvad rahvusvaheline konverents, ​kontserdid, töötoad, ​käsitööväljapanek, filmivaatamised, rahvusroogade degusteerimine ja ühine tantsutuba. ​Rikkaliku programmiga festival jõuab kolme päeva jooksul Võnnusse ehk Cēsisesse, Riiga ja Ventspilsi.

Festival keskendub soome-ugri rahvaste pärimuskultuuri ning Eesti kultuuriruumi paikkondlike kultuuriliste eripärade ja rahvamuusika esitlemisele. Programmis astuvad üles hõimurahvaste programmi toel hariduse saanud või seda Eesti kõrgkoolides doktorantuuris omandavad soome-ugri rahvaste keele- ja kultuuriteadlased, Eesti soome-ugri kogukondade folklooriansamblid ning Eesti pärimusmuusikud.

Festivali avapäeva üritused toimuvad Võnnus ja Riias. Võnnu sündmused on pühendatud linnakese 810. sünnipäevale: ekskrusioon, ettekanded, ehtekunstniku töötuba ja õhtu lõpetab kontsert, kus astuvad üles Eesti soome-ugri rahvaste esindajad. Kohtutakse ka Riia Eesti majas, kus on külalised Eestist – ettekande teeb ajaloolane Jaak Prozes; Eesti laulud, tantsud ja mängud.

Põhisündmused on laupäeval, 1. oktoobril kui Riia Läti seltsimajas toimub rahvusvaheline konverents “Müütiline ja maagiline soome-ugri pärand”, mida juhib professor Janīna Kursīte-Pakule. Ungari külalislektor Agnes Kerezsi kõneleb handi šamaanide maailmavaatest ja ülesannetest. Merili Metsvahi Eestist teeb ettekande libahundist nii eesti rahvaluules kui ka selle vastetest soome pärimuses. Johanna Toivaineni Soomest räägib puudest ja surmast balti ja soome rahvalauludes ning tänapäeva noorte kujutlusis. Lisaks teistele ettekannetele toimub ka interaktiivne liivi keele klass.

Kogu päeva vältel on avatud käsitöövaljapanekud ja liivi graafiku Baiba Damberga näitus “Liivi motiivid”. Samuti näidatakse dokumentaalfilme soome-ugri rahvaste traditsioonilisest kultuurist. Esinejatel ja külalistel on võimalus degusteerida rahvuslikke suupisteid.

Õhtusel soome-ugri pärimusmuusika kontserdil astuvad üles külalisesinejad Eestist, Soomest ja Ungarist. Eestit esindavad udmurdi laulu- ja tantsuansambel Jumšan Gur ning lauluansambel Ošmes; udmurdi ja bessermani laule esitab Maria Korepanova; mari pärimusmuusikat Anna Mišina; Eesti ingerisoome folkloorirühm Röntyskä ja külalisena isur Nikita Djatškov; eesti ja seto laulja, tantsujuht ja karmoškamängija Jaan Sarv ning hiiu kandle mängija Janne Suits ja kandlemängija Kristi Mühling. Pärast kontserti toimub tantsu- ja laulutöötuba​.

Pühapäeval, 2. oktoobril suundutakse Ventspilsi liivi päevale, kus toimub liivi ja soome-ugri teemaline muuseumipäev teaduskonverentsi ja kontsertidega.

Juba kolmandat aastat järjest Riia Läti Seltsi eestvedamisel toimuva ürituse Eesti-poolne peakorraldaja on Fenno-Ugria Asutus. Idee algataja on Juris Žigurs Läti rahvuskultuuri seltsist Eestis. Kaaskorraldajad on Liivlaste Liit ning Riia Eesti, Soome ja Ungari saatkonnad. Festival on oktoobrikuus toimuvate hõimupäevade eelüritus.

Lähem info:

Margita Poriete
Head of Folklore Commission
Riga Latvian Society
Phone: +371 2952 8421
e- mail: margitaporiete@inbox.lv

Kadi Raudalainen tel 528 9200

Jaak Prozes tel 501 2319

TAUSTAINFOT:

1868. aastal asutatud Riia Läti Selts on vanim Läti rahvuslik organisatsioon. 1909. aastal ehitatud seltsihoone toimis enne Läti iseseisvumist Läti rahvusliku liikumise ja rahvuskultuuri keskusena. Kahe maailmasõja vahel oli see rahvuseliidi seas armastatud kohtumis- ja meelelahutuspaik. Pärast taasiseseisvumist hakati seal korraldama, Läti identiteeti, ajalugu ja kultuuriväärtusi populariseerivaid üritusi ning see on koduks paljudele kultuurikollektiividele. Seltsihoones on varem korraldatud liivi kultuurile pühendatud õhtuid, kuid liivlastest kui soome-ugri rahvastest seni vähe kõneldud. Seetõttu on algatus korraldada Riia Läti seltsihoones liivlaste keelesugulasi tutvustav päev väga tänuväärne ning annab suurepärase võimaluse soome-ugri rahvaid ning nende kultuuripärandit ka laiemalt tutvustada.

Vt ka

www.rlb.lv

www.fennougria.ee: I päev Võnnus, II päev Riias, III päev Ventspilsis
Somugru tautu dienas Facebookis

soome_ugri_festival_latis_2016